Vodovodna inštalacija

 • Voda
  Voda je tekočina, ki omogoča življenje. Da jo lahko uporabljamo mora izpolnjevati nekatere pogoje.

 • Čista in kakovostna pitna voda
  Zagotavljanje čiste pitne vode je ključnega pomena za preživetje naše družbe. Vodo lahko čistimo na več različnih načinov.

 • Vgradnja vodovodn inštalacije
  Voda se po hiši pretaka po različnih ceveh. Cevi so lahko iz različnih materialov in položene na različne načine.

 • Materiali vodovodnih cevi
  Za vodovodne cevi se uporabljajo različni materiali. Sodobni materiali so drugačni, kot so se uporabljali v preteklosti.

 • Odvajanje vode iz hiše
  Opis načinov odvajanja vod iz hiše, izvedbe odtočnih inštalacij in materilov za izvedbo odtočnih inštalacij.

 • Priprava tople vode
  Toplo vodo lahko pripravljamo lokalno ali centralno. Za lokalno pripravo tople vode je značilno, da se voda pripravlja čim bližje mesta porabe in sproti.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog