Uporaba plina

V gospodinjstvu je najbolj razširjena uporaba plina za kuhanje, segrevanje tople vode in ogrevanje. Vedno pogosteje pa se plin uporablja tudi za pralne in pomivalne stroje ter za klimatizacijo v gospodinjstvih.

Kuhanje

Običajno kuhamo na plinskih štedilnikih na utekočinjeni naftni plin. Kuhanje s plinom ima mnogo prednosti pred kuhanjem na elektriko ali trdna goriva. Glavne prednosti so:

 • enostavna uporaba;
 • ekonomičnost;
 • možnost regulacije plamena;
 • možnost kuhanja z maksimalno močjo takoj po vklopu;
 • avtomatska prekinitev dovoda plina ob ugasnitvi plamena.

Segrevanje sanitarne vode

Prednosti uporabe plina za pripravo tople vode so hitra priprava, majhne toplotne izgube in ogrevanje do želene temperature. Za pripravo tople vode uporabljamo grelnike, ki jih delimo na:

 • pretočne grelnike – tak sistem se najpogosteje uporablja za pripravo vode v manjših stanovanjskih enotah. Vodo začne ogrevati v trenutku, ko odpremo iztočno mesto, saj nima hranilnika vode. Primerni so za ogrevanje manjše količine vode in morajo biti nameščeni čim bližje iztočnih mest. Prednost tega sistema pred drugimi je velika energijska učinkovitost, slabost pa je omejenost količine pretočne vode na želeni temperaturi;
 • akumulacijske grelnike – tak sistem se uporablja v večjih stanovanjskih enotah in hišah, saj nam zagotavlja stalno zalogo vode pri želeni temperaturi. Količina ogrevane vode je odvisna od prostornine grelnika. Energijska učinkovitost je pri tem sistemu zaradi večje oddaljenosti iztočnih mest nižja od pretočnega sistema;
 • kombinirane grelnike – so poleg priprave tople vode namenjeni tudi ogrevanju stanovanja z obtočnim sistemom;
 • posebne plinske kotle- tak sistem je namenjen za večje porabnike in hiše, ki imajo več iztočnih mest. Prvotno je namenjen ogrevanju stanovanja, priprava vode pa poteka posredno (v hranilniku).

Ogrevanje

Ogrevanje z uporabo plina je možno na štiri načine: ogrevanje s plinskimi trošili, centralno, lokalno in etažno ogrevanje. Za kateri sistem se bomo odločili, je odvisno od ekonomskih, tehničnih in drugih zahtev. Glavne prednosti ogrevanja na plin so:

 • zagotovljen dovod plina;
 • stroški se obračunavajo po dejanski porabi;
 • zgorevanje brez dima, smradu in saj;
 • dober izkoristek kotlov.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog