Plinske inštalacije

  • Sestavni deli plinske napeljave
    K sestavnim delom plinske napeljave prištevamo zunanji plinovod, hišni priključek, plinsko cevno omrežje v notranjosti, plinska trošila, gorilnike in dimnik.

  • Uporaba plina
    Plin se uporablja v gospodinjstvih v različne namene. Najpogostejša uporaba je za kuhanje in ogrevanje.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog