Novice - Inštalacije

novica

Imate zaščito pred strelo?

Objavljeno dne 25.10.2012


Pred neposrednim udarom strele se zaščitimo s strelovodno instalacijo. Strelovodna instalacija tako ščiti objekt pred direktnim udarom strele, kar pomeni, da objekt v primeru udara strele ne zgori ali se kako drugače poškoduje. Da lahko strelovodna instalacija svojo funkcijo opravi, mora biti pravilno izvedena.

Postavitev strelovodnih vodnikov je odvisna od oblike objekta, lokacije, njegove višine ter še nekaterih drugih dejavnikov. Prav tako je potrebno pri strelovodni instalaciji paziti na izbor materialov, iz katerih je strelovodna instalacija izvedena. V primeru, da izberemo napačne materiale, lahko s tem poškodujemo kakšen drug del objekta (npr. kritino). Strelovodna instalacija ni modni dodatek k objektu. Zato namestitev strelovodne instalacije običajno ni najlepši del objekta, vendar pa se s primerno izbranimi materiali ter postavitvijo lahko vpliv instalacije na izgled objekta zmanjša na minimum. Tako so vodniki sodobne strelovodne instalacije okrogli, nosilni elementi ustrezno zmanjšani, vse skupaj pa je izdelano iz kakovostnih materialov.

Da lahko strelovodna instalacija uspešno odvede energijo udara strele, mora biti priključena na kakovostno ozemljitev. Na tem mestu velja poudariti, da se v praksi vse prevečkrat ozemljitev izvaja z manj kakovostnimi materiali in sicer v smislu, saj je zakopano v zemlji in se več ne vidi. Vendar je ravno takšno razmišljanje zelo napačno. V kolikor je ozemljilo izvedeno iz nekakovostnih materialov, pomeni, da bo v nekaj letih propadlo. Običajno je takrat nad ozemljitvijo položena asfaltna prevleka, ali pa tlakovano dvorišče. Ko se tako z meritvami ugotovi neustreznost ozemljila, je lahko sanacija ozemljila izredno neprijetna, tako s finančnega kot tudi z estetskega vidika. Z izbiro bolj kakovostnih materialov se takšnim nevšečnostim seveda izognemo. Pri izvedbi ozemljila velja omeniti še pomen pravilne oblike samega ozemljila. Sklenjena zanka okrog objekta je vedno najboljša rešitev.

Izvedba povezav med strelovodno instalacijo izvedeno po strehi objekta, ter ozemljilom zakopanim v zemlji, povzroča največ sivih las investitorju, saj so le te najbolj vidne. Te povezave so strelovodni odvodi. Če se pri načrtovanju strelovodne instalacije upošteva ostale 'dele' objekta (npr. odtočne cevi meteornih vod), se lahko odvodni vodniki kar najbolj skrijejo, ter tako ne uničijo trud arhitekta.

Janez Podlipnik, univ.dipl.inž.el., Hermi, d.o.o.


Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog