Pregled veljavnih predpisov v gozdarstvu

Pregled drugih predpisov, ki urejajo področje gozdarstva.

Uredbe
 • Uredba o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 34/1996, 70/2000, 108/2001)

Pravilniki

 • Pravilnik o gozdnih prometnicah (Uradni list RS, št. 104/2004, 4/2009)

 • Pravilnik o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št. 55/1994, 95/2004, neuradno prečiščeno besedilo 1 (.pdf))

 • Pravilnik o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja in za zatiranje podlubnikov (Uradni list RS, št. 52/2005)

 • Pravilnik o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih  (Uradni list RS, št. 35/1994, 50/2006, neuradno prečiščeno besedilo 1 (.pdf))

 • Odredba o določitvi normativov za dela v gozdovih (Uradni list RS, št. 11/1999)

 • Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zaposleni v Zavodu za gozdove Slovenije (Uradni list RS, št. 5/1994, 55/1994, 22/1999, 106/2001, 4/2004, neuradno prečiščeno besedilo 1 (.pdf))

 • Pravilnik o pripravništvu, strokovnih izpitih in strokovnem izpopolnjevanju za delavce v javni gozdarski službi (Uradni list RS, št. 70/1998)

 • Pravilnik o enotnem obrazcu prijave pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, gozdnega reprodukcijskega materiala oziroma semenskega materiala kmetijskih rastlin za inšpekcijski pregled pri uvozu (Uradni list RS, št. 93/2002, 93/2004)

 • Pravilnik o določitvi provenienčnih območij (Uradni list RS, št. 72/2003)

 • Pravilnik o pogojih za odobritev gozdnih semenskih objektov v kategorijah "znano poreklo" in "izbran", ter o seznamu gozdnih semenskih objektov (Uradni list RS, št. 91/2003)

 • Pravilnik o pogojih za vpis v register dobaviteljev in drugih obveznostih dobaviteljev ter zahtevah za trženje gozdnega reprodukcijskega materiala (Uradni list RS, št. 109/2003)

 • Pravilnik o ugotavljanju podatkov za seme gozdnega drevja127/2003)

  (Uradni list RS, št.
 • Pravilnik o potrdilih in glavnih spričevalih za gozdni reprodukcijski material (Uradni list RS, št. 19/2004)

 • Pravilnik o pogojih in postopku za odobritev gozdnih semenskih objektov, namenjenih pridelovanju gozdnega reprodukcijskega materiala v kategorijah »kvalificiran« in »testiran« o potrdilih in glavnih spričevalih za gozdni reprodukcijski material (Uradni list RS, št. 19/2004)

 • Pravilnik o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih proizvodov72/2003)

  (Uradni list RS, št.

Drugi pravni akti

 • Nacionalni gozdni program (Uradni list RS, št. 111/2007)

 • Odlok o določitvi gozdnogospodarskih območij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 31/2003, 44/2003)

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, 19.12.2009
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog