Nacionalni gozdni program

Nacionalni gozdni program določa, kako se bo ravnalo z gozdovi na ravni države. Določa nacionalno politiko trajnostnega, sonaravnega in večnamenskega gospodarjenja z gozdovi, usmeritve za ohranitev in razvoj gozdov ter pogoje za njihovo izkoriščanje oz. večnamensko rabo. Vključuje tudi usmeritve za trajnostno upravljanje s prosto živečimi živalmi (divjad) in usmeritve za ohranjanje in izboljšanje njihovih življenjskih razmer.

Strokovno podlago za nacionalni gozdni program izdela Zavod za gozdove Slovenije, njegov predlog pa ministrstvo, ki je pristojno za gozdarstvo. V pripravo predloga se vključi tudi zainteresirana javnost. Nacionalni gozdni program sprejme Državni zbor. Pristojno ministrstvo pripravi petletne operativne programe in, vsakih pet let, poročilo o izvajanju nacionalnega gozdnega programa in operativnih programov.

Besedilo nacionalnega gozdnega programa >>
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog