Statistični podatki o gozdarstvu

Podatki o gospodarjenju z gozdovi za leto 2008 (vir: Poročilo zavoda za gozdove Slovenije o gozdovih za leto 2008)

  • Možni letni posek na osnovi gozdnogospodarskih načrtov: 4.930.176 m2, od tega listavci 52 % in iglavci 48 %.
  • Opravljen posek: 3.427.372 m3 (69,5 % možnega poseka) od tega 2.055.341 m3 iglavcev in 1.372.031 m3 listavcev.

Preglednica 1: Posek v Slovenskih gozdovih v obdobju 1991-2008 v m3 (vir: ZGS)

Leto

Iglavci

Listavci

Skupaj

1991

1.242.503

856.090

2.098.593

1992

1.208.318

959.636

2.167.954

1993

1.289.585

798.081

2.087.666

1994

1.411.275

843.605

2.254.880

1995

1.247.957

843.953

2.091.910

1996

1.512.284

818.119

2.330.403

1997

1.387.932

1.179.128

2.567.060

1998

1.396.052

1.074.121

2.470.173

1999

1.349.117

1.047.198

2.396.315

2000

1.422.750

1.186.289

2.609.039

2001

1.458.837

1.155.464

2.614.301

2002

1.496.665

1.148.889

2.645.554

2003

1.822.887

1.184.211

3.007.098

2004

1.820.390

1.137.607

2.957.997

2005

2.033.390

1.202.710

3.236.100

2006

2.242.755

1.475.508

3.718.263

2007

2.042.735

1.199.335

3.242.070

2008

2.055.341

1.372.031

3.427.372


  • Posek po lastništvu gozdov: državni gozdovi 33,9 %, zasebni gozdovi 65,8 %, gozdovi lokalnih skupnosti 0,3 %.
  • Povprečni volumen posekanih dreves: 0,84 m3 (iglavci 1,04 m3, listavci 0,66 m3).

Preglednica 2: Posek v letu 2008 po vrstah sečnje v % (vir: ZGS)

Vrsta sečnje

%

negovalna

61,3

za obnovo s sadnjo

0,3

sanitarna – izredna sečnja

25,4

sanitarna – redna sečnja

7,5

za gozdno infrastrukturo

1,8

krčitve

1,9

nelegalna sečnja

1,4

drugo

0,4


  • Gozdne ceste: 12.395 km, od tega v zasebnih gozdovih 8.412 km in v državnih 3.983 km.
  • Odstrel divjadi: srna 43.008 osebkov, navadni jelen 5.094 osebkov, gams 2.673 osebkov, divji prašič 9.321 osebkov in muflon 649 osebkov.
Nastanek besedila: december 2009.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog