Vprašanja - Gozdovi Slovenije
Število ustreznih rezultatov: 9
Parcelizacija gozdne parcele, manjše od 5 ha? (marko)
Zanima me, kako naj izvedemo parcelizacijo gozdnega zemljišča, ki je manjše kot 5 ha, kajti po Zakonu o gozdovih le-to naj ne bi bilo mogoče. ... (SLONEP)
Ali naj sedaj prodam kmetijsko zemljišče? (janez)
Ne morem se odločiti za prodajo kmetijskega zemljišča (9.000 m2) v tem času gospodarske krize. Kaj storiti? ... (SLONEP)
Komunalni prispevek za gradnjo hleva? (Tara)
Ob že obstoječi hiši, bi izgradili hlev tlorisa 12x8m. Površina parcele je 660m2, na kateri pa stoji tudi hiša. Zanima me, kolikšen bi bil komunalni prispevek za izgradnjo hleva, in če ga je za hlev sploh potrebno plačati. ... (SLONEP)
Ali je dovoljeno jahanje po gozdnih poteh? (Borut)
Ali sme konjenik jezditi po gozdnih poteh? Ali jim lovec lahko to prepove?  ... (SLONEP)
Hipoteka na gozdnem zemljišču in njegovo koriščenje? (Pjer)
Zanima me, ali je dovoljena oziroma omejena sečnaja dreves v gozdu, če je na gozdu vpisana hipoteka banke zaradi hipotekarnega kredita. ... (SLONEP)
Vpis zakupne pravice v ZK? (madon)
Ali se lahko vpišem v zemljiško knjigo kot zakupnik določene nepremičnine? ... (SLONEP)
Predkupna pravica zakupnika kmetijskega zemljišča? (Izidor)
Zanima me, kako dolgo moraš po zakonu biti zakupnik, da lahko uveljavljaš predkupno pravico za nakup kmetijskega zemljišča? ... (SLONEP)
Ali imam kot uporabnik prednost pri nakupu kmetijskega zemljišča? (Miki)
Lastnik nam je dal v uporabo kmetijsko zemljišče (travnik) že pred 20 leti z ustnim dovoljenjem uporabe. Na tem zemljišču stoji vrt in ena brunarica. V primeru, da bi želel kupiti to zemljišče, mora prodajalec javno objaviti ponudbo za prodajo na upravni enoti. Kakšne možnosti imam za nakup tega zemljišča, ki ga imam v uporabi že več kot 20 let napram ostalim interesentom, ki bi bili potencialni kupci? A imam predkupno pravico pred ostalimi interesenti (nisem pa kmet)?... (SLONEP)
Postopek agromelioracije? (Peter)
Kakšen je postopek za pridobitev odločbe za agromelioracijo, ki pomeni poseg v prostor ter kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni? ... (SLONEP)
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog