Izobraževalne in raziskovalne ustanove

V Sloveniji se z izobraževanjem gozdarskega kadra ukvarja Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, ki izobražuje dijake za delo v gozdu. Strokovno znanje študenti pridobijo na Univerzi v Ljubljani, Biotehniški fakulteti, Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, kjer potekajo visokošolski, univerzitetni in podiplomski študij gozdarstva.

Z raziskovanjem področij, ki jih pokriva gozdarstvo, se v večini ukvarjata dve ustanovi: Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire biotehniške fakultete in Gozdarski inštitut Slovenije.

Lastnike gozdov izobražuje tudi Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. Ta lastnike tudi zastopa pri oblikovanju politike.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog