Cene gozdnih zemljišč

Preglednica št. 1: Ponudbene cene gozdnih zemljišč v Sloveniji 1. četrtletje 2009 – 1. četrtletje 2010 v €/m2

do 1 ha

1 ha in več

četrtletje

povp.

Me

SD

povp.

Me

SD

1./2009

1,95

0,77

5,38

1,18

0,74

3,49

2./2009

1,79

0,63

4,69

0,97

0,81

1,89

3./2009

1,89

0,71

4,61

0,84

0,53

2,15

4./2009

1,66

0,61

3,89

0,93

0,45

2,58

1./2010

1,44

0,61

4,84

0,76

0,57

0,72

povp. – aritmetična sredina, Me – mediana, SD – standardni odklon


Slika št. 1: Gibanje povprečnih vrednosti ponudbenih cen gozdnih zemljišč velikih do 1 ha v Sloveniji 1. četrtletje 2009 – 1. četrtletje 2010 v €/m2

Cene gozdov do 1 ha

Slika št. 2: Gibanje povprečnih vrednosti ponudbenih cen gozdnih zemljišč velikih 1 ha in več v Sloveniji 1. četrtletje 2009 – 1. četrtletje 2010 v €/m2

Cene gozdov nad 1 ha

Preglednica št. 2: Srednje vrednosti cen gozdnih zemljišč velikih do 1 ha po regijah v €/m2, 1. četrtletje 2010

Regija

Povp.

Me

SD

m2

n

Slovenija

1,44

0,61

4,84

944.279

283

Pomurska

1,33

0,64

1,85

56.270

29

Podravska

1,99

0,72

9,53

173.955

41

Koroška

/

/

/

8.413

5

Savinjska

1,24

0,60

2,33

87.968

29

Zasavska

/

/

/

9.056

5

Spodnjeposavska

0,50

0,49

0,24

66.832

19

JV Slovenija

0,67

0,65

0,39

194.257

53

Osrednjeslovenska

1,88

0,59

4,59

117.048

41

Gorenjska

1,25

0,99

0,98

48.074

11

Notranjsko-kraška

0,52

0,42

0,37

54.207

13

Goriška

1,67

1,10

1,56

79.796

19

Obalno-kraška

4,16

2,93

6,62

48.403

18

povp. – aritmetična sredina, Me – mediana, SD – standardni odklon, m2 – seštevek površin vseh enot v vzorcu, n – število enot v vzorcu


Preglednica št. 3: Srednje vrednosti cen gozdnih zemljišč velikih do 1 ha po regijah v €/m2, 1. četrtletje 2010

Regija

Povp.

Me

SD

m2

n

Slovenija

0,76

0,57

0,72

3.794.362

132

Pomurska

/

/

/

209.237

5

Podravska

/

/

/

139.495

9

Koroška

/

/

/

227.440

3

Savinjska

0,60

0,58

0,28

631.546

26

Zasavska

/

/

/

77.389

2

Spodnjeposavska

/

/

/

153.775

8

JV Slovenija

0,54

0,47

0,22

842.399

30

Osrednjeslovenska

1,04

0,60

1,12

629.487

22

Gorenjska

1,06

0,99

0,70

169.840

10

Notranjsko-kraška

/

/

/

169.512

6

Goriška

/

/

/

485.025

8

Obalno-kraška

/

/

/

59.217

3

povp. – aritmetična sredina, Me – mediana, SD – standardni odklon, m2 – seštevek površin vseh enot v vzorcu, n – število enot v vzorcu
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog