Vprašanja - Gozdovi SlovenijePostopek agromelioracije?

VPRAŠANJE:

Kakšen je postopek za pridobitev odločbe za agromelioracijo, ki pomeni poseg v prostor ter kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni?

(Peter)


ODGOVOR:

V skladu s 83. čl. Zakona o kmetijskih zemljiščih je potrebno za melioracije, ki bi se izvajale na zemljiščih enega ali več lastnikov, podati vlogo na ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, da ob izpolnitvi vseh pogojev legalno uvede melioracije z odločbo.

 

Vloga s prilogami naj vsebuje naslednje:

 • podatke o agromelioraciji;
 • meje območja agromelioracije;
 • dokazilo, da predlagana agromelioracija ni v nasprotju s prostorskimi plani;
 • oceno pričakovanih učinkov agromeliroacije;
 • oceno vpliva na okolje;
 • navedba lastnika, lastnikov oz. solastnika, solastnikov kmetijskih zemljišč

  In seznam le teh s podatki o površinah, ki jih imajo v (so)lasti na predvidenem

  agromelioracijskem območju in podpisana soglasja oz. izjave (so)lastnikov,

  da se strinjajo z uvedbo agromelioracije;

 • predračun stroškov;

 • podatki o projektantski organizaciji;

 • podatki o investitorju;

 • podpis investitorja.

Za morebitna dodatna vprašanja se obrnite na ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.

01.02.2010 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog