Novice - Država in politika

novica

Ustanovaljena skupina za pripravo izvedbe združitve nepremičninskih evidenc

Objavljeno dne 03.11.2005

Vlada RS je na današnji seji sprejela Sklep o ustanovitvi projektne skupine za pripravo in izvedbo združitve nepremičninskih evidenc. Projektno skupino bodo sestavljali:

  • dr. Gregor Virant, minister za javno upravo, predsednik;
  • mag. Marko Starman, državni sekretar za okolje in prostor, namestnik predsednika;
  • mag. Roman Rep, državni sekretar za javno upravo, namestnik predsednika;
  • Robert Marolt, državni sekretar za pravosodje, namestnik predsednika;
  • Aleš Seliškar, generalni direktor Geodetske uprave RS;
  • Dušan Kričej, Ministrstvo za javno upravo;
  • Metka Cujnik-Juhart, Ministrstvo za pravosodje;
  • Anton Gašper Frantar, Vrhovno sodišče RS;
  • dr. Miha Juhart, Pravna fakulteta v Ljubljani.

Projektna skupina bo do 30. novembra pripravila predlog združitve nepremičninskih evidenc z okvirnim programom aktivnosti. V programu aktivnosti bo projektna skupina posebej določila pripravo predpisov, izvedbo informatizacije, pripravo predloga organiziranosti s potrebnimi kadri, prostori in opremo ter način uskladitve podatkov zemljiške knjige, zemljiškega katastra in katastra stavb za delovanje v enotnem sistemu.

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog