Okrožna sodišča

Okrožna sodišča so pristojna za odločanje na prvi stopnji, vendar so zadeve tu pomembnejše od tistih na okrajnih sodiščih. Sodijo predvsem o kazenskih in civilnih zadevah, za katere niso pristojna okrajna sodišča (prevelika zagrožena kazen, prevelika vrednost spornega predmeta). Poleg tega vodijo tudi sodni register. Postopek vodi ali sodnik posameznik ali senat treh sodnikov.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog