Specializirana sodišča

Slovenska zakonodaja pozna dve vrsti specializiranih sodišč:

  • delovna in socialna sodišča,
  • upravna sodišča.

Delovna in socialna sodišča so specializirana za sojenje o individualnih in kolektivnih delovnih sporih in o socialnih sporih. Medtem, ko so individualni spori tisti spori, ki nastanejo glede individualnih pravic in obveznosti med delavcem in delodajalcem, so kolektivni spori tisti, ki so v zvezi s kolektivnimi pogodbami. Socialni spori na drugi strani pa se nanašajo na spore v zvezi s pokojninskim in invalidskim zavarovanjem, zdravstvenim zavarovanjem, zavarovanjem za primer brezposelnosti ter družinskimi in socialnimi prejemki. Tudi ti dve vrsti sporov sta ločeni glede na sodišče - o delovnih sporih sodijo delovna sodišča, o socialnih pa socialna sodišča.

Upravna sodišča odločajo o upravnosodni kontroli (nadzorstvu nad zakonitostjo aktov in delovanja upravnih organov države). Ta sodna kontrola se zagotavlja v upravnem sporu, v katerem odloča Upravno sodišče na prvi stopnji, na drugi pa Vrhovno sodišče.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog