Okrajna sodišča

Okrajna sodišča so sodišča najnižje stopnje, ki so pristojna za sojenje o manj pomembnih zadevah na prvi stopnji. Tako sodijo v kazenskih zadevah, kjer zagrožena kazen ni visoka, ter o civilnih sporih manjše vrednosti. Pristojna so tudi za nekatere vrste sporov, ne glede na vrednost (spori glede motenja posesti, glede služnosti, zapuščinskih zadevah, nepravdnih zadevah (določitev meje, razveza zakonske zveze, ...). Poleg tega vodijo tudi zemljiške knjige ter odločajo o izvršilnih zadevah. Postopek vodi sodnik posameznik.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog