Sodni postopki in sodišča

Postopek, po katerem postopajo sodišča, še zdaleč ni enoten, pač pa je odvisen od predmeta spora. Kazenske zadeve se sodijo po kazenskem postopku, civilne zadeve pa po pravdnem, nepravdnem ali izvršilnem postopku.

Ustava določa, da so sodniki pri opravljanju sodniške funkcije neodvisni in pri odločanju vezani samo na ustavo in zakon. Sodnik mora biti nepristranski, kar mu omogoča trajni mandat. Sodniki niso imenovani, temveč so voljeni. Voli jih državni zbor na predlog sodnega sveta (ima 11 članov, sestavljajo pa ga priznani pravniki in sodniki). Kljub trajnosti mandata pa se sodnik lahko razreši, če pri opravljanju svoje funkcije huje krši ustavo ali zakon. Sodnik uživa tudi sodniško imuniteto - nikogar, ki sodeluje pri sojenju ni mogoče klicati na odgovornost za mnenje, ki ga je dal pri odločanju na sodišču.

Poznamo dve vrsti sodišč: splošna in specializirana. Splošna sodišča so urejena na štirih ravneh: okrajna, okrožna, višja in vrhovno sodišče. Specializirana sodišča pa odločajo samo na posameznih pravnih področjih.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog