Novice - Država in politika

novica

Sprejeto poročilo o delu programskega sveta za izvedbo posodobitve evidentiranja nepremičnin

Objavljeno dne 18.06.2005

Vlada RS je na seji 15. junija 2005 sprejela poročilo o delu programskega sveta za izvedbo posodobitve evidentiranja nepremičnin za lansko leto.

Vlada je oktobra 1998 imenovala programski svet za posodobitev evidentiranja nepremičnin in določila osnovni koncept posodobitve evidentiranja nepremičnin. Programski svet opravlja združevalno in povezovalno vlogo na področju razvoja nepremičninskih evidenc. Cilji posodobitve evidentiranja nepremičnin so poenostavitev postopkov zemljiškoknjižnega in zemljiškokatastrskega evidentiranja nepremičnin, celovitost, usklajenost in hitrost zajema podatkov ter hiter in prijazen dostop do podatkov za uporabnike. Vlada je imenovala programski svet za koordinatorja izvedbe projekta posodobitve evidentiranja nepremičnin.

Poročilo o delu programskega sveta za lansko leto med drugim obsega dejavnosti programskega sveta ter rezultate in napredek pri izvajanju projekta posodobitve evidentiranja nepremičnin. Zaradi pomembnosti so podrobneje opisani tudi posodobitev in informatizacija zemljiške knjige, zemljiškega katastra in katastra stavb ter povezovanje teh temeljnih nepremičninskih evidenc ter predlog sistema množičnega vrednotenja nepremičnin.

Vlada je danes sprejela tudi sklep, s katerim je zadolžila programski svet, da do 14. oktobra letos skupaj s pristojnimi institucijami pripravi pregled neizvršenih nalog na področju posodabljanja evidentiranja nepremičnin in predlaga načrt aktivnosti za izvedbo teh nalog, vključno s časovnim in finančnim okvirom izvedbe.

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog