Novice - Država in politika

novica

Obveščanje lastnikov o vrednosti nepremičnin končano, GURS sedaj zbira pripombe

Obveščanje lastnikov o vrednosti nepremičnin končano, GURS sedaj zbira pripombe
Objavljeno dne 21.10.2010
Geodetska uprava RS je 15. oktobra sporočila, da so vsi lastniki, ki so bili vpisani v register nepremičnin po pošti prejeli obvestilo o poskusno izračunani vrednosti nepremičnin. Lastniki, ki niso vpisani v register nepremičnin, obvestila niso prejeli. Ti lahko izpolnijo obrazec, s katerim javijo Geodetski upravi, za katere nepremičnine niso prejeli obvestila. Obrazec je dostopen na www.obvescanje.si in na vseh geodetskih pisarnah po Sloveniji. 
 
Na spletni strani www.obvescanje.si so objavljeni tudi drugi obrazci, s katerimi lahko lastniki sporočijo pomanjkljivo urejeno lastništvo nepremičnin. Objavljeni so obrazci za sporočanje napak za primer, ko je lastništvo parcele ustrezno, lastništvo pa se ni preneslo iz parcele na stavbo, ki leži na tej parceli. Objavljen je obrazec za primer, ko je nepremičnina vpisana v zemljiško knjigo, lastništvo v registru nepremičnin pa še ni urejeno. Prav tako je pripravljen obrazec za primer, ko ima lastnik pogodbo o lastništvu, lastništvo nepremičnine pa še ni vpisano v zemljiško knjigo in obrazec za primer, ko je lastnik prejel obvestilo za nepremičnine, ki niso bile v njegovi lasti.
 
Izpolnjen obrazec lahko lastnik pošlje na e-naslov: [email protected], po pošti na naslov: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, PP 494 ali ga dostavi osebno na najbližjo geodetsko pisarno. Pomanjkljivost v evidentiranju lastništva in v primeru, ko ni prejel obvestila, lahko lastniki javijo tudi na telefonsko številko 01 478 4800. Ob prijavi podatkov na telefonsko številko naj ima lastnik pripravljene vse potrebne podatke, ki so navedeni v obrazcih, da jim bo mogoče svetovati. Lastnik mora poleg svojih osebnih podatkov (EMŠO), posredovati še podatke o nepremičnini, za katero ni prejel obvestila, oz. je lastništvo na tej nepremičnini neurejeno.
 
Največ urejanja lastništva se izvaja na geodetski pisarni v Ljubljani, kjer so zaradi tega tudi daljše čakalne vrste. Lastništvo je možno urejati na vseh geodetskih pisarnah po Sloveniji, ne glede na to, kje je lokacija nepremičnine in ne glede na to, kje je prebivališče lastnika te nepremičnine.  
 
Do 25. 11. 2010 so na vseh Slovenskih občinah razgrnjeni predlogi o modelih vrednotenja, ki so dostopni tudi na spletni povezavi www.obvescanje.si. Do takrat lahko lastniki posredujejo pripombe na modele vrednotenja. 
 
GURS prosi, naj lastniki posredujejo tudi pripombe na podatke, spremembe podatkov in uredijo lastništvo svojih nepremičnin v registru nepremičnin. Spremembe podatkov o nepremičninah in lastništvu bodo lahko lastniki posredovali tudi kasneje. Pomembno je, da bodo podatke o svojih nepremičninah uredili do uporabe podatkov v davčne namene.
Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog