Ponudba in vrednost zemljišč

Za vzpostavitev trga stavbnih zemljišč v Sloveniji je bil potreben prehod iz administrativnega na tržni način ocenjevanja izhodiščne vrednosti stavbnih zemljišč. Izhodiščno vrednost stavbnega zemljišča predstavlja cena, ki bi jo tipično stavbno zemljišče glede na kakovost najverjetneje dosegalo na dan ocenjevanja v običajnem poslovnem prometu. Z izhodiščno vrednostjo navadno vrednotimo zazidljiva in nezazidljiva stavbna zemljišča, ki so namenjena stanovanju, poslovni dejavnosti in trgovini.

Na ceno stavbnih zemljišč v tržnem gospodarstvu pa vplivajo številni dejavniki, ki se v prostoru in času spreminjajo. V grobem se delijo na faktorje, ki označujejo čas ocenjevanja in faktorje, ki označujejo kakovost stavbnega zemljišča. Posledica vpliva faktorjev je raznolikost cen stavbnih zemljišč med slovenskimi regijami, med katerimi je prestolnica še vedno najdražja.

Izhodiščna vrednost stavbnega zemljišča se ocenjuje na podlagi naslednjih faktorjev:

  • velikost zemljišča,
  • razvojna stopnja zemljišča,
  • opremljenost s komunalnimi napravami in objekti,
  • oddaljenost zemljišča od središča naselja,
  • raba zemljišča.

Ponudba stavbnih zemljišč je po slovenskih mestih različna. V Ljubljani je stavbnih zemljišč malo, možnosti za novogradnje skorajda ni, saj so vsa zemljišča že pozidana in pride v poštev le nadomestna gradnja ali popolna prenova.

V Ljubljani sta za nakup zemljišča najbolj zanimivi območji Rožna dolina in Trnovo. Zaradi dobre komunalne opremljenosti in bližine mestnega središča je cena zemljišč na teh dveh območjih zelo visoka. Novogradenj ni, kupci se večinoma odločajo za nadomestne gradnje. Zemljišča so namenjena predvsem za individualne hiše, kupujejo pa jih ljudje z dobrim socialnim položajem.

Cenejša zemljišča je moč kupiti v okolici Ljubljane, kjer jih je še dovolj in so namenjena novogradnjam. Med zemljišči v okolici Ljubljane so trenutno najbolj priljubljene lokacije Trzin, Domžale in Radomlje, kjer grejo zelo dobro v prodajo ne le zemljišča in novogradnje, temveč tudi stari stanovanjski objekti, potrebni prenove.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog