Izbira in nakup zemljišča

Pred odločitvijo za nakup zemljišča je treba najprej premisliti ali je finančni zalogaj dovolj majhen oz. ali so sredstva dovolj velika, da ne bo sredi gradnje zmanjkalo denarja. Ob nakupu zemljišča je dobro vedeti, kakšna nepremičnina bo na njem stala, da vemo, kakšno zemljišče potrebujemo.

Vprašanja, na katera je dobro odgovoriti, so naslednja:

1) Ali je naložba finančno izvedljiva?

2) Ali je gradbeni poseg izvedljiv?

3) Ali bo potrebna sprememba namembnosti zemljišča?

4) Ali bo mogoče dobiti gradbeno dovoljenje?

5) Ali bodo soglasja problematična?

6) Ali so lastninska razmerja urejena in vpisana v zemljiško knjigo?

7) Ali obstajajo na zemljišču kakšne obremenitve, prepovedi ali predkupna pravica?

8) Ali je oblika zemljišča skladna z zahtevami za gradnjo?

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog