Vprašanja - LokacijaOdstranitev nevarnih smrek na in ob meji?

VPRAŠANJE:

Na parceli, kjer z možem gradiva stanovanjsko hišo, imamo težavo zaradi visokih smrek. Zasajene so bile s strani soseda tik ob meji, nekatere na meji že pred 40 leti. V dolžini cca. 70 m rastejo 12 - 15 m visoke smreke, ki zasenčijo večino naše parcele s hišo (kjer nameravamo imeti tudi sončne kolektorje in topl. črpalko voda-zrak), veje pa segajo 4 - 5 m v našo parcelo (do hiše). Del dvorišča si niti ne upamo odkopati, saj se bojimo zrušenja smrek ob meji (ta del je za zdaj neuporaben, čeprav bi želeli imeti tam pokrita parkirišča). V preteklosti se je v neurju nekaj vej že odlomilo, tudi 5 m dolg vrh smreke je nevarno pristal na našem dvorišču. Sosed odločno nasprotuje kakršnemu koli posegu v smrečje. Dogovor je po nekaj neuspelih pogovorih postal nemogoč. Zanima me, na katero institucijo oz. organ, inšpektorat ali podobno se lahko obrnemo glede ogleda in presoje o zasenčenju in nevarnosti smrek. Ali lahko pridobimo kakšen odlok o poseku teh nevarnih smrek?

(Katja)


ODGOVOR:

 

Na voljo imate več možnosti, zato oglejte kaj o navedeni tematiki določa sosedsko pravo v Stvarnopravnem zakoniku:

Drevo na meji
81. člen


Plodovi drevesa, ki stoji na meji, se delijo med lastnika sosednjih nepremičnin po enakih delih.

Če drevo na meji ovira rabo katere od sosednjih nepremičnin, lahko lastnik nepremičnine zahteva, da se drevo odstrani na skupne stroške.

Plodovi, ki padejo na sosednjo nepremičnino
82. člen


Na plodovih, ki padejo na sosednjo nepremičnino, pridobi lastnik te nepremičnine lastninsko pravico v trenutku ločitve plodov od glavne stvari.

Pravica odstraniti veje
83. člen


Lastnik nepremičnine ima pravico odstraniti in si prilastiti veje sosedovega drevesa, ki segajo v zračni prostor njegove nepremičnine in korenine, ki rastejo v njegovo nepremičnino, če ga motijo in če tega na njegov poziv ne stori lastnik sosednje nepremičnine.

Če je lastniku sosednje nepremičnine s posebnim predpisom prepovedano ravnanje iz prejšnjega odstavka, ima pravico do odškodnine.

Plodovi z vej, ki segajo v zračni prostor sosednje nepremičnine, postanejo z ločitvijo lastnina lastnika te nepremičnine.

Vi imate povsem legalno in ne le legitimno pravico, da odstranite in si prilastitite veje sosednjih dreves, ki segajo v vaš zračni prostor, če vas motijo. Pred kakršnim koli posegom morate pisno pozvati soseda - mejaša, da npr. odstrani veje sam. Če tega ne stori, lahko odstrani veje vi, na sosedove stroške.

Glede osvetlitve veljajo tudi naslednja določila Stvarnopravnega zakonika, ki omejuje lastnike zaradi sosedstva ali prostorske povezanosti nepremičnin, ki morajo svojo lastninsko pravico izvrševati tako, da se medsebojno ne vznemirjajo in da si ne povzročajo škode.

Zoper soseda imate možnost vložiti odškodninski zahtevek, v postopku pa seveda tudi dokazati škodo.

Pri morebitnem sodnem postopku naj vam pomaga odvetnik.

 

02.06.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog