Vprašanja - LokacijaVpis v zemljiško knjigo?

VPRAŠANJE:

Podala sem zemljo leta 2003. Pogodba o prodaji je bila sklenjena s podpisom in prejemom kupnine zemlje pri notarju. Takrat smo se zmenili (skupaj s sestro, ki je bila lastnik zemlje skupaj z mano) s kupci, da bodo kupci uredili vpis zemlje v zemljiško knjigo. Sedaj sem dobila iz davčne papirje, da sem še zmeraj lastnik jaz, saj vpisa ni bilo. Pogodba pa leta 2003 ni bila overjena, saj na njej ni žiga notarja. Sedaj me zanima, če je ta pogodba še zmeraj veljavna po 8 letih, glede na to da ni bil urejen vpis v zemljiško knjigo?  V pogodbi je navedeno, da prepis naredi katerikoli (kupec, lastnik), s podpisom pogodbe pa smo takrat pooblastili notarja. Mi lahko prosim poveste kdo je lastnik te zemlje in kdo jo ima pravico izkoriščat? Zemljo sem hotel prodati, vendar me sedaj novi lastnik toži, da je zemlja njegova, v zemljiški knjigi pa sem lastnica jaz. Kaj naj naredim?

(prodajna pogodba po 8 letih)


ODGOVOR:

Zadeve so zelo enostavne, še posebno za vas kot prodajalko (solastnico), kajti jasno je, da ste nepremičnino prodali in prejeli celo kupnino. Pogodba je torej veljavna, manjka pa ji intabulacijska klavzula, overitev podpisov prodajalk in davčni žig, da bo le-ta sposobna za vpis lastništva v ZK in tako za formalnopravni prenos lastninske pravice na kupca.

Res je, da ZK izpisek kaže na vaše lastništvo ter, da velja načelo zaupanja v zemljiško knjigo, vendar bi to (varstvo) veljalo za 3. osebe in ne za vas kot prodajalko, katera ve, da je prejela kupnino, ker je imela namen nepremičnino prodati.

Kupcu morate omogočiti, da se veljavno vpiše v ZK oz. to lahko naredite tudi vi. Glede na to, da obstaja tudi vaše zavedanje o prejemu kupnine, obstaja pa tudi dokaz, s prodajo nepremičnine tretji osebi izpolnjujete znake kaznivega dejanja goljufije. Posledično ste kupcu lahko odgovorni tudi za povzročeno škodo. Vsi sodni stroški bodo odpadli na vas.

Torej, bodite previdni in izpolnite pogodbena določila iz kupoprodajne pogodbe, tako da bo lahko postal kupec formalnopravni lastnik nepremičnine tudi, če ste to sedaj vi. On pa je dobroverni kupec in posestnik, upravičen do izkoriščanja in uporabe zemljišča.

Pri pravilni izpeljavi postopka vpisa naj vam pomaga pravni strokovnjak.

 

30.04.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog