Novice - Krediti

novica

Objavljen poziv za varčevanje v NSVS 2007

Objavljeno dne 27.10.2007

Stanovanjski sklad RS je danes objavil Javni poziv za dolgoročno varčevanje v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi za leto 2007. V bankah bo na voljo 12.350 varčevalnih lotov, od tega v Abanki vipa 2.000, Banki Celje 700, NLB Banki Domžale 400, Banki Koper 1.000, Gorenjski banki 50, Novi Ljubljanski banki 6.000, NLB Banki Zasavje 200 in SKB banki 2.000.

Varčevalci bodo morali mesečno vplačevati najmanj 50 € ali pa mnogokratnik tega zneska, lahko pa bodo vplačali znesek za več mesecev skupaj. Vsak varčevalec bo moral v varčevalnem letu vplačati najmanj znesek 10 pogodbenih mesečnih varčevalnih zneskov. Doba varčevanja je najmanj 5 in največ 10 let. Obrestna mera je 3,2 % in je fiksna za obdobje enega leta. Varčevalci vsako leto prejmejo premijo v višini 1/24 letnega vplačanega zneska vendar ne več, kot je 1/24 s pogodbo določenega letno vplačanega zneska.

Po izteku varčevanje varčevalci, ki so varčevali v skladu s pogodbo, pridobijo pravico do posojila iz varčevalne pogodbe, ki jo lahko prenesejo tudi na zakonca, partnerja, svoje otroke ali vnuke. Posojilo je v višini najmanj dvojne privarčevane vsote. Doba odplačevanja posojila je predvidoma enaka kot dvojna doba varčevanja. Obrestna mera posojila je za 1 odstotno točko povečana obrestna mera, ki velja za varčevanje v obdobju odplačevanja posojila in je enaka efektivni obrestni meri. Posojilo je mogoče porabiti le za reševanje stanovanjske problematike (nakup, prodaja, adaptacija, …)

Sklepanje varčevalnih pogodb je mogoče v izbranih bankah od 12. novembra dalje. Banke ne zaračunavajo stroškov za sklenitev in vodenje varčevanja ter sklenitev in vodenje posojila.

Več informacij >>

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog