Nenamenski gotovinski kredit

Dostikrat se znajdemo v položaju, ko potrebujemo nekaj denarja za nujne nakupe, popravilo avtomobila, novo garderobo, ali pa sanjsko potovanje v tople kraje. Lahko se nam tudi zgodi, da nemudoma potrebujemo denar za povrnitev starih dolgov ali za pokritje negativnega stanja na transakcijskem računu. S ponudbo gotovinskih kreditov nam banke pomagajo uresničiti želje ali pa rešujejo iz trenutnih finančnih zagat. Bistvo gotovinskega kredita je, da je v celoti izplačljiv v gotovini, torej nenamenski, in da ni treba pojasnjevati namena porabe sredstev. Banka nakaže znesek kredita na transakcijski račun in tako prosto razpolagamo s sredstvi.

Banke ponujajo kratkoročne (do 12 mesecev) in dolgoročne gotovinske kredite (od 12 mesecev naprej). Postopek pridobitve gotovinskega kredita je ob pripravljeni ustrezni dokumentaciji hiter in preprost.

Banke kreditno sposobnost kreditojemalca ugotavljajo na osnovi dokazljivih rednih mesečnih prejemkov (plače, pokojnine, invalidnine, najemnin). Praviloma se upošteva ena tretjina prejemkov kreditojemalca glede na višino mesečnih prejemkov in vrsto zavarovanja, pa je kreditna sposobnost lahko tudi drugačna.

Na višino obrestne mere gotovinskega kredita vpliva naše poslovno sodelovanje z izbrano banko, odplačilna doba kredita in način zavarovanja kredita. Ob sklepanju kreditne pogodbe banke zaračunajo stroške odobritve kredita in stroške zavarovanja.

Stroški odobritve kredita so odvisni od dobe odplačevanja, oblike zavarovanja kredita in od sodelovanja z banko. Izračunavajo se v deležih od zneska kredita v skladu z veljavno tarifo.

Stroški zavarovanja kredita so odvisni od načina zavarovanja. V nekaterih bankah ob najetju gotovinskega kredita ni potrebno plačati stroškov zavarovanja, če je bilo sodelovanje z banko ves čas solidno in, če več kot 6. mesecev prejemamo na osebni račun pri banki redne mesečne prilive.

Možnosti zavarovanja kredita so različne. Lahko ga zavarujemo pri zavarovalnici, z lombardom (zastavitev vrednostnih papirjev, investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali denarna sredstva), z vpisom hipoteke itd.

Pri gotovinskem kreditu z zastavo nepremičnine, gre običajno za dolgoročni kredit, ki ga banka v celoti izplača v gotovini, brez dodatne dokumentacije (kupoprodajne pogodbe, računov, gradbenih dovoljenj), ki bi dokazovala namembnost financiranja. Te vrste kredit je namenjen tistim, ki želijo pridobiti gotovinska sredstva višjih zneskov, z daljšo odplačilno dobo. Znesek odobrenega kredita je odvisen od vrednosti zastavljene nepremičnine, višine rednih prihodkov in od dobe odplačevanja kredita.

Banke ponujajo kredite s fiksno ali spremenljivo obrestno mero. Fiksna obrestna mera prinaša varnost, saj je obrestna mera enaka celotno obdobje odplačevanja kredita in kredit ni izpostavljen rasti referenčne obrestne mere. Pri izbiri spremenljive obrestne mere je treba računati na spremenljivo višino mesečnega obroka oz. anuitete. Kredit je v večini bank mogoče dobiti v domači ali tuji valuti.

Odplačilna doba potrošniškega gotovinskega kredita je odvisna od vrste in višine kredita ter načina zavarovanja. Gotovinski kredit lahko odplačujemo preko upravno izplačilnih prepovedi ali z drugimi dogovorjenimi oblikami.

Večina bank banke ponuja t.i. Hitri kredit. Prednost tega kredita je v hitrem in enostavnem postopku odobritve. Pogoj za pridobitev kredita je, da je prosilec komitent banke in je kreditno sposoben. Gre za kratkoročni potrošniški kredit, ki je lahko nenamenski ali namenski. Večina bank omejuje višino zneska odobrenega kredita, na splošno pa gre za manjše posojilne zneske, s katerimi si posojilojemalec reši trenutno finančno stisko. Odobritev hitrega kredita ni vezana na predložitev plačilne liste, ali potrjeno prošnjo in upravno izplačilne prepovedi pri delodajalcu. Tako lahko prosilec praviloma pridobi kredit le na osnovi izpolnjene prošnje ter predložitve osebnega dokumenta in davčne številke. Večina bank določi najmanjši možni obrok mesečnega odplačevanja hitrega kredita.

Nastanek besedila: januar 2009.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog