Krediti vezani na domačo ali tujo valuto

Kredit lahko najamemo v tuji ali domači denarni enoti (valuti) in ga tudi odplačujemo v izbrani valuti.

Glede na stanje gospodarstva in stabilnost finančnega trga se moramo odločiti, kakšen kredit je za nas najugodnejši, katere obrestne mere bodo pogojevale manjši znesek plačanih obresti in s tem lažje odplačevanje kredita. Seveda je težko predvideti, kaj bo prinesla prihodnost, tako na področju obrestnih mer, kot tudi na področju deviznih tečajev. Težko je napovedati ali bo sprva ugoden kredit v tuji valuti cenejši ali dražji od kredita v evrih.

Krediti v tuji valuti, se najpogosteje sklepajo v švicarskih frankih, japonskih jenih in ameriških dolarjih. Obrestne mere, ki jih banke zaračunavajo, so odvisne od medbančnih tržnih obrestnih mer (npr. LIBOR - Londonska medbančna obrestna mera). oz. referenčnih obrestnih mer, ki veljajo na teh trgih. Nekatere obrestne mere na tujih trgih so lahko precej nižje od obrestnih mer na evropskem trgu. Obrestne mere, ki jih banke zaračunavajo za kredit v domači valuti, so vezane na EURIBOR, torej na referenčno obrestno mero Evropske denarne unije in predstavlja letno obrestno mero za medbančne depozite v evrih za nekaj mesecev. Nekatere banke ponujajo možnost izbire dolžine tega obdobja, kar pomeni, da za izbrano obdobje ostane obrestna mera in mesečna obveznost nespremenjena.

Za kredite v tuji valuti je značilno, da banka posojilojemalcu lahko izplača znesek kredita tudi v domači valuti. Pri zamenjavi ene valute v drugo banke uporabljajo veljavno tečajno razmerje. Tudi pri poplačilu kredita z evri, banka opravi zamenjavo iz evra v tujo valuto po tečajnem razmerju.

Pri najemu najem kredita v tuji valuti obstajajo določena tveganja, ki so povezana z obrestnim in valutnim tveganjem ter drugimi nepredvidenimi stroški.

Če najamemo kredit v tuji valuti, ker so trenutno obrestne mere nižje od obrestnih mer za kredit v evrih, se pričakovana korist s spremembo obrestne mere hitro izniči, ali celo obrne v škodo kreditojemalcu. Tveganje je lahko še večje v primeru dolgoročnega kredita, kjer so spremembe obrestnih mer v daljšem časovnem obdobju še bolj verjetne. Sicer pa lahko skladno s pogodbo v primeru ugodnejših obrestnih mer zamenjamo kredit iz tuje v domačo valuto, za kar pa banka zaračunava plačilo stroškov menjave.

Tako kot obrestne mere, so tudi menjalniški tečaji tujih valut skozi časovno obdobje podvrženi hitrim in nepredvidljivim nihanjem in spremembam. Valutno tveganje je povezano z gibanjem menjalnega tečaja, ki tako vpliva tudi na višino plačanih obresti in glavnico kredita. V primeru, da želimo poplačati kredit, bomo morali, če se npr. vrednost tuje valute v primerjavi z evrom poveča, nameniti več evrov, kot smo pričakovali ob sklenitvi pogodbe. Pretvorba v drugo valuto je običajno mogoča samo vsake tri mesece. Tudi ta zamenjava je povezan s stroški, ki jih zaračunavajo banke.

Moramo opozoriti na dejstvo, da imajo banke v skladu s svojo poslovno politiko možnost prisilne zamenjave kredita iz tujih valut v kredit v evrih po manj ugodni obrestni meri, če ga v tuji valuti ni mogoče primerno odplačevati ali zanj ni več zadostnega kritja. Prav tako lahko banke ob neugodnem menjalnem tečaju, za pokritje valutnega ali tudi obrestnega tveganja, zahtevajo povečanje potrebnega jamstva. (npr. višjo hipoteko).

Ne glede na priporočila in opozorila strokovnjakov o tveganjih, je odločitvi o izbiri kredita v domači ali tuji valuti odločitev vsakega posameznika. Zavedati pa se moramo dejstva, da je višja donosnost vedno povezana z večjim tveganjem.

Nastanek besedila: januar 2009.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog