Premostitveni kredit

Večina bank pri nas nudi premostitveni kredit, ki po svojih značilnostih spada med nenamenske gotovinske kredite. Banke ga odobrijo komitentom oz. strankam banke, ki se znajdejo v položaju, ko nepričakovano in takoj potrebujejo denarna sredstva in imajo nenamensko vezane vloge. Tako premostitveni kredit banke odobravajo samo strankam, ki imajo pri bankah sklenjen depozit ali varčevanje in bi želele pridobiti denarna sredstva še pred iztekom roka vezave.

Glede na odplačilno dobo je premostitveni kredit lahko kratkoročen, do 12 mesecev, ali dolgoročen, nad 12 mesecev. Ker je kredit zavarovan z zastavo vezanih vlog v evrih ali tuji valuti, doba odplačevanja ne sme presegati končnega roka vezave sredstev. Te vrste krediti so izplačljivi v domači denarni enoti, evrih.

Višina odobrenega premostitvenega kredita je odvisna od višine in vrste depozita ali varčevanja. V večini bank je najvišji odobren znesek kredita v razmerju do 90 % vrednosti vezanih zastavljenih sredstev v evrih in do 75 % evrske protivrednosti zastavljenih sredstev v tuji valuti.

Prednosti premostitvenega kredita so:

  • kredit lahko poplačamo z enkratnim odplačilom; torej kredita ne odplačujemo z mesečnimi obveznostmi, temveč ga poplačamo iz vezanih sredstev ob poteku vezave ali varčevanja;
  • pridobitev kredita je hitra in enostavna, možno je takojšnje koriščenje sredstev;
  • stroški odobritve kredita so minimalni, v nekaterih v bankah jih ne zaračunavajo;
  • banke ne ugotavljajo kreditne sposobnosti kreditojemalca;
  • obrestna mera za te vrste kredita je ugodna, v nekaterih bankah, je odvisna od obrestne mere zastavljenih sredstev.

V večini bank za odobritev premostitvenega kredita potrebujemo veljaven osebni dokument, davčno številko, izpolnjeno vlogo za kredit, pogodbo o vezavi ali dokazilo o varčevanju.

Nastanek besedila: januar 2009. 
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog