Kreditiranje

 • Kredit
  Kredit je možnost pridobiti denarna sredstva na posodo. Pod različnimi pogoji jih ponujajo banke.

 • Krediti vezani na domačo ali tujo valuto
  Kredit je lahko vezan na tujo valuto (npr. švicarski frank). Pri tem je posojilojemalec izpostavljen valutnim tveganjem.

 • Oblike zavarovanja kreditov
  Kredit je treba zavarovati. Zavarovati ga je mogoče pri zavarovalnici, s poroki, s hipoteko ali z drugimi oblikami.

 • Kreditna sposobnost
  Za pridobitev kredita so postavljeni določeni zakonski pogoji in pogoji, ki jih postavi banka. Na njihovi osnovi se določi kreditna sposobnost kreditojemalca, ki določa, koliko denarja lahko pridobi.

 • Razlika med kreditom in lizingom
  Med kreditom in lizingom obstajajo določene razlike. Kredit ima pred lizingom določene prednosti in obratno.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog