Stanovanjski kredit

Povprečni državljan katerega edini prihodek je plača, si ob visokih cenah nepremičnin težko zamisli rešitev stanovanjskega problema brez pomoči, pa naj gre za nakup novega ali starega stanovanja, stanovanjske hiše ali zemljišča primernega za gradnjo. Če imamo srečo, nam pomagajo sorodniki ali prijatelji, v nasprotnem primeru pa nam rešitev in pomoč ponujajo banke v obliki stanovanjskih kreditov, ki so namenjeni tako fizičnim kot tudi pravnim osebam.

Za stanovanjski kredit lahko zaprosijo polnoletne osebe, ki so v rednem delovnem razmerju ali upokojene in na račun na banki prejemajo redne mesečne prilive (plača, pokojnina, renta). Pri večini bank se za stanovanjske kredite, zavarovane preko zavarovalnice, zahteva slovensko državljanstvo. Stanovanjski kredit z zastavno pravico na nepremičnini, pa lahko po odobritvi uprave banke pridobi tudi tuj državljan s področja Evropske unije.

Odplačilna doba stanovanjskega kredita je odvisna od oblike zavarovanja kredita. Če zavarujemo kredit z vpisom hipoteke, ki je za višji sposojeni znesek skoraj neizogibna, in smo mlajši od 45 let, je lahko maksimalna odplačilna doba kredita do 30 let. Pri drugih oblikah zavarovanja kredita (pri zavarovalnici, s poroki, z lombardom,…) je odplačilna doba praviloma krajša (do 15 let) odvisno od banke.

Višina kredita, ki ga lahko dobimo z zavarovanjem preko hipoteke, je odvisna od naše kreditne sposobnosti in od ocenjene vrednosti nepremičnine, ki je predmet vpisa hipoteke. Izbrana banka ima pravico do ogleda nepremičnine, za katero odobrava kredit, če oceni, da je to potrebno. Stroške ogleda plača kreditojemalec pred ogledom.

Banke nudijo stanovanjske kredite v domači denarni enoti s fiksno ali spremenljivo obrestno mero, pa tudi v tujih denarnih enotah (švicarski frank, dolar, jen) s spremenljivo obrestno mero.

Nekatere banke nudijo možnost izplačila stanovanjskega kredita v gotovini. Višina gotovinskega izplačila je odvisna od načina zavarovanja kredita.

Banke določajo najnižji mesečni obrok odplačevanja kredita. Ali bo mesečni obrok presegal eno tretjino našega mesečnega dohodka, je odvisno od višine le-tega in od vrste zavarovanja kredita.

Kredit lahko odplačujemo z rednimi mesečnimi obroki z neposredno obremenitvijo osebnega računa na izbrani dan v mesecu, ali z obremenitvijo naše plače preko upravno-izplačilne prepovedi s trajnim nalogom.

Stanovanjski kredit lahko delno ali v celoti predčasno poplačamo. Z delnim predčasnim poplačilom lahko skrajšamo odplačilno dobo ali pa pridobimo nov izračun mesečnih obrokov. Banka izračuna stroške izdelave obračuna predčasnega ali delnega odplačila, višina teh stroškov pa ne sme presegati polovice stroškov odobritve kredita.

Stanovanjski kredit je večnamenski. Lahko ga uporabimo za:

  • nakup nepremičnine (stanovanja, stanovanjske hiše, počitniške enote, garaže, poslovno stanovanjske enote);
  • gradnjo stanovanjske enote, počitniške enote ali garaže;
  • prenovo stanovanjske enote, počitniške enote;
  • nakup, gradnja ali prenova poslovno gospodarskih nepremičnin;
  • nakup zazidljivega zemljišča oz. zemljišča, predvidenega za stanovanjsko gradnjo;
  • izplačilo dednih deležev, če gre za stanovanjske enote;
  • izplačilo zakonskega partnerja pri razvezi zakonske zveze, če gre za odkup stanovanjske enote;
  • poplačilo drugega stanovanjskega kredita.

Nekatere banke nudijo t.i. družinski kredit. Prednost in ugodnost tega kredita je, da ga pomagajo odplačevati tudi drugi ožji družinski člani. Za isto stanovanjsko enoto vsak od članov družine najame svoj kredit in, če sklenejo kreditne pogodbe sočasno, je strošek odobritve kredita enkraten.

Najem stanovanjskega posojila je pomembna odločitev dolgoročne narave, zato si moramo zagotoviti čim boljše pogoje odplačevanja kredita. Večina bank svojim komitentom nudi nižje obrestne mere in nižje stroške zavarovanja kredita. Še boljših ugodnosti so deležni komitenti na podlagi dolgoročnega namenskega varčevanja. Ena izmed takih namenskih shem je varčevanje v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi. Take in podobne varčevalne sheme ponuja večina bank. Pozorni pa moramo biti tudi na občasne akcijske ponudbe bank, ki za stanovanjske kredite nudijo različne ugodnosti (npr. oprostitev stroškov zavarovanja).

Nastanek besedila: januar 2009.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog