Vrste

 • Nenamenski gotovinski kredit
  Nenamenski gotovinski krediti je namenjen financiranju nujnih naložb v nižjih zneskih. Kredit je v celoti izplačljiv v gotovini.

 • Stanovanjski kredit
  Stanovanjski kredit je namenjen nakupu ali gradnji bivališča. Ker gre za velike zneske, so pogoji nekoliko drugačni, odplačilne dobe pa daljše.

 • Premostitveni kredit
  Premostitveni kredit je gotovinski kredit, ki ga lahko banka odobri komitentu, ki ima pri banki vezano vlogo oz. depozit in bi želel pridobiti denarna sredstva pred iztekom varčevanja.

 • Lombardni kredit
  Lombardni kredit je kredit, kjer se kot zavarovanje zastavijo vrednostni papirji, depoziti, blagajniški zapisi, točke vzajemnih skladov ipd.

 • Financiranje obratovalnih stroškov in investicijsko financiranje
  Banke kreditirajo poslovanje podjetij oz. njihov razvoj. Krediti so lahko kratkoročni in dolgoročni.

 • Ekološki krediti
  Ekološki krediti so namenjeni naložbam v okolju prijazno tehnologijo. Krediti imajo ugodne obresti, so pa striktno določeni v kakšne materiale in stroje je mogoče denar vložiti. Dodeljujejo se na podlagi razpisov.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog