Vprašanja - KreditiVključitev v novo NSVS je odvisna od posojilne sposobnosti

VPRAŠANJE:

Vključil sem se v nacionalno stanovanjsko varčevalno shemo v prvem razpisu na pet let, plačujem po 20 tisoč tolarjev in sem trenutno nekje sredi varčevalne dobe. Kot ugotavljam zdaj, mi skupni znesek privarčevanega denarja in znesek posojila ne zagotavljata dovolj sredstev za nakup želenega stanovanja. Kaj mi svetujete? Ali je rešitev morda vključitev v na novo razpisano varčevalno shemo?

(NN)


ODGOVOR:

Odločili ste se za dva varčevalna lota, kar pomeni, da boste do konca petletnega obdobja privarčevali okoli 1,6 milijona tolarjev, na to pa boste dobili še največ štiri milijone tolarjev posojila. Posojilo na podlagi varčevanja v prvi shemi boste morali vzeti prej, preden se vam bo iztekla druga. Šele čez tri leta po izteku prve NSVS boste lahko dobili posojilo še na podlagi druge sheme. To pomeni, da boste v vmesnem času morali vzeti premostitveno posojilo.

Če se odločite še za drugo varčevanje v NSVS in premostitveno posojilo, boste plačevali mnogo višje mesečne obroke, odplačevati boste namreč morali obroke posojila iz vaše prve varčevalne sheme, obroke premostitvenega posojila in še obroke za varčevanje v drugi stanovanjski varčevalni shemi. Če bi se v vaši drugi shemi odločili še za dva varčevalna lota, bi to ob nakupu stanovanja (predvidevam, da bi za nakup najeli največji možni obseg posojil) v okvirni vrednosti deset milijonov tolarjev pomenilo, da bi se vaša mesečna obremenitev kratkoročno vsaj popeterila. Natančneje: danes plačujete 24 tisoč tolarjev za dva lota. Od 2002 do 2004 bi plačevali teh 24 tisoč tolarjev (in kolikor se bodo dvignili obroki) še naprej. Od 2002 do 2007 bi plačevali še 24 tisoč tolarjev za varčevanje v vaši drugi shemi. Od 2004 do 2007 bi plačevali okoli 58 tisoč tolarjev za posojilo iz prve varčevalne sheme (ki bi se sicer izteklo leta 2014) in še okoli 66 tisoč tolarjev za obroke premostitvenega posojila.

Skupno bi tako plačevali 48 tisoč tolarjev na mesec do leta 2004, okoli 150 tisoč tolarjev pa od 2004 do 2007. Tega leta bi premostitveno posojilo poplačali s svojim drugim posojilom iz NSVS, za obe skupaj pa bi plačevali okoli 115 tisoč tolarjev. Pri tem smo predpostavili, da bi premostitveno posojilo najeli po TOM plus 4,9 odstotka in kot način odplačevanja izbrali skupno obrestno mero. Odgovarja Primož Kocuvan, Finance.

02.04.2002 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog