PHPP program

PHPP (Pasive house Planning Project) je program za izračun karakteristik in certifikacijo pasivnih hiš, ki so ga razvili v nemškem Inštitutu za pasivno gradnjo že leta 1998 in ga še vedno sproti dopolnjujejo in izpopolnjujejo.V osnovi je bil to elaborat gradbene fizike, ki pa se je do danes razvil v kompleksen program za izračun energetske bilance objekta, ki pa je vseeno prijazen do uporabnika in relativno preprost za uporabo. V program vnesemo vse parametre objekta, kot so material nosilne konstrukcije, izolacija, stavbno pohištvo, geografska lega, orientacija objekta, število oseb, lastnosti ogrevalnih in prezračevalnih naprav,… Program nam omogoča vnaprej izračunati toplotne potrebe in izgube, energetsko bilanco in načrtovanje prezračevanja. Tako z doslednim upoštevanjem PHPP lahko že v fazi načrtovanja v celoti predvidimo energetsko bilanco objekta. Prednost programa PHPP je, da lahko spremljamo odvisnost posameznih sistemov v hiši in jih po potrebi prilagajamo ter optimiziramo načrt. Z natančnimi vhodnimi podatki lahko z veliko natančnostjo simuliramo energetsko bilanco objekta. Tako lahko že vnaprej predvidimo pomanjkljivosti in jih ustrezno odpravimo oziroma preprečimo.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog