Načrtovanje

 • Oblika zgradbe
  Pri pasivni gradnji smo omejeni z obliko zgradbe. Primerne so le oblike, ki omogočajo čim manjše izgube toplote skozi zunanji ovoj.

 • Izbira lokacije
  Izbira lokacije pasivne hiše je zelo pomembna. Lokacijo parcele je treba izbrati tako, da je primerno osončena, hišo pa je treba pravilno orinetirati.

 • Razporeditev prostorov
  Pri pasivni hiši je treba razporeditvi prostorov posvetiti večjo pozornost. Razporeditev prostorov določa gibanje sonca.

 • Izbira materialov
  Standard pasivne gradnje lahko dosežemo ne glede na način gradnje, vendar ima vsak sistem svoje posebnosti. Tako klasična zidana (masivna) kot montažna (lahka) gradnja ima svoje prednosti in slabosti.

 • Izolacija
  Pravilno načrtovana in vgrajena toplotna izolacija je eden ključnih gradnikov pasivne hiše. Zadostna debelina izolacije ne bo zgolj preprečila uhajanje toplote pozimi, temveč bo tudi zmanjšala segrevanje hiše poleti.

 • Stavbno pohištvo
  Okna in vrata predstavljajo pri pasivni hiši velik delež toplotnih izgub. Kljub temu, da so tehnološka dovršena in pravilno vgrajena, ne morejo doseči tako nizke toplotne prehodnosti, kot jo ima stena z 10 ali več centimetri toplotne izolacije.

 • Zrakotesnost
  Večja količina izolacije preprečuje uhajanje toplote in prehajanje zraka. Kljub temu pa je treba zatesniti tudi vsako najmanjšo špranjo.

 • Prezračevanje
  Dobro tesnjenje pasivne hiše sicer zmanjša uhajanje toplote skozi ovoj zgradbe, vendar moramo zato v hišo kontrolirano dovajati svež zrak.

 • Poraba energije
  Poraba energije je ključno merilo ali je objekt zgrajen pasivno ali ne. Porabo energije predvidimo že v fazi načrtovanja.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog