Rastlinjak

 • Rastlinjak
  Rastlinjak je uporaben pripomoček tudi za ljubiteljske vrtnarje. V njem lahko prezimujemo rastline in začnemo z gojenjem zelenjave bolj zgodaj spomladi.

 • Izbira rastlinjaka
  Rastlinjak izberemo na osnovi potreb in želja. Izbira je pestra, tako po velikosti, kot po uporabljenih materialih.

 • Postavitev rastlinjaka
  Nasveti za postavitev rastlinjaka na vrtu. Pravilna postavitev omogoča ustrezno in enostavno uporabo.

 • Zagotavljanje ustreznega okolja v rastlinjaku
  Rastlinam v rastlinjaku moramo zagotoviti ustrezno okolje za uspešno rast. Poskrbeti moramo za primerno temperaturo, zračenje, zalivanje, vlaženje in senčenje.

 • Vzdrževanje rastlinjakov
  Vzdrževanje in čiščenje rastlinjakov izvajamo enkrat letno. Redno vzdrževanje zagotavlja nemoteno uporabo.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog