Postavitev rastlinjaka

Rastlinjak naj bo postavljen tako, da se dobro vključuje v celoten vrt. Naj bo na zavetnem, nezasenčenem mestu. Če bomo v njem rastline predvsem prezimovali ali pa gojili predvsem spomladi, ga postavimo tako, da daljša stranica stoji v smeri vzhod - zahod, sicer pa naj stoji v smeri sever - jug. Če je prostostoječi rastlinjak na izpostavljenem mestu, ga zaščitimo z vetrobranom v obliki žive meje, ki pa ne sme biti previsoka, da sence ne bi ovirale rastlin (2,5 metra visoka živa meja za rastlinjak oddaljen 12 metrov). Rastlinjak naj ne stoji med zgradbami, v njihovi neposredni bližini, preblizu zidov, ograje in žive meje.

Obhišni rastlinjak postavimo ob zid, ki je delno v senci. Stalno osončeni zidovi so neprimerni, ker bi se rastlinjak poleti pregreval.

Rastlinjak naj bo enostavno dostopen in napeljava priključkov za elektriko in vodo naj ne predstavlja težav.

Mesto, kjer bomo postavili rastlinjak naj bo ravno in dobro utrjeno, da kasneje ne bo prihajalo do poškodb. S tal odstranimo vse plevele, pri čemer posvetimo posebno pozornost trdovratnim.

Aluminijasti rastlinjaki do velikosti 2 x 2,5 m ne potrebujejo betonskih temeljev. Zadostuje, da namesto temeljev uporabimo sidraste količke, ki jih zalijemo z betonom. Pri večjih in pri nealuminijastih rastlinjakih pa moramo narediti trdne temelje nanje pa postaviti opečni podzidek.

Leseni rastlinjak lahko postavimo na sestavljene betonske plošče ali betonske temelje oz. opečni podzidek. Najprej se lotimo postavitve osnovnega ogrodja, ki ga pritrdimo v tla. Nanj postavimo streho. Preden se lotimo zasteklevanja, les temeljito zaščitimo. Najprej zasteklimo stranice, nato streho.

Pri kovinskih rastlinjakih najprej sestavimo nosilni okvir, ki mora biti povsem raven, da je ogrodje stabilno. Okvir trdno vpnemo v tla oz. betonske temelje. Stranice, zatrepe in streho sestavimo v zaporedju, ki ga priporoča proizvajalec. Zasteklimo najprej stranice, nato streho. Mize in police namestimo takoj po postavitvi rastlinjaka tako, da jih privijemo na ogrodje. Če police niso samostoječe, jih namestimo nekaj centimetrov od stene.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog