Zakaj oddajati nepremičnino

Razlogov, zakaj oddajati nepremičnino, je več. Največkrat je razlog finančni, saj prazna nepremičnina predstavlja mrtev kapital, ki se ne plemeniti, v nekaterih primerih pa se lahko celo zmanjšuje. Poleg različnih proizvodnih in pisarniških prostorov, se največkrat oddajajo stanovanja in hiše. Oddajo teh si bomo v nadaljevanju pogledali, načeloma pa je oddaja drugih vrst prostorov enaka.

Stanovanje je lahko dobra naložba. Ne le na trgih, kjer cene rastejo in se jim vrednost skozi čas povečuje, tudi tam, kjer so cene stabilne. Najemnina, zmanjšana za amortizacijo in vzdrževalne stroške, je čisti donos.

Za oddajanje se lastniki stanovanj lahko odločijo iz več razlogov. Najpogosteje je, da imajo več stanovanj, kot jih potrebujejo za lastno bivanje. Lahko gre za podedovano stanovanje, stanovanje kot sredstvo za vlaganje in plemenitenje kapitala ali pa za stanovanje, ki se ga »hrani« za potomce. Pogosto gre za mešanico vseh treh namenov. Če gre za podedovano stanovanje ali za načrtno vlaganje v stanovanja, potem je doba za katero se stanovanje oddaja, nedoločena oz. traja toliko časa, dokler je za lastnika smotrno. Pri stanovanjih, ki so namenjeni potomcem, pa je doba oddajanja odvisna od starosti potomcev in njihovih načrtov, da se preselijo v lastno stanovanje.

Stanovanje je mogoče oddajati tudi zaradi drugih vzrokov. Zelo pogosto se lastniki odločijo za oddajanje, kadar za dlje časa odpotujejo v tuje dežele (zaradi zaposlitve ali drugih vzrokov). V takšnem primeru je nesmiselno, da je stanovanje prazno in da zaradi neuporabe propada. Takšno oddajanje je praktično, saj lahko lastnik iz najemnine krije tudi del stroškov nastanitve v tuji deželi, poleg tega pa lahko najemniki vzdržujejo stanovanje, kar je sicer naloga lastnika. V tujini je razvit sistem, da ljudje, ki gredo na delo v tujino, najamejo kredit, kupijo stanovanje ali hišo, jo oddajo in z najemnino pokrivajo obroke kredita. Vrnejo se, ko je kredit odplačan in je nepremičnina prosta bremen.

Pri oddaji so pomembni tudi najemniki. Če imajo namen v stanovanju živeti dlje časa, bodo za stanovanje skrbeli drugače, kot tisti, ki bodo najeli za krajši čas. To je pomembno predvsem pri izboru najemnikov, kadar se stanovanje oddaja za dlje časa. Sam postopek oddaje je lahko časovno obremenjujoč, predvsem na trgih, kjer ni veliko povpraševanja in se najemnika išče dlje časa.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog