Ob zaključku najema

Večina najemnikov stanovanje najeme za določen čas. Sčasoma lastnik pride do trenutka, ko se najem z dotedanjim najemnikom zaključi. Najemnik zapusti stanovanje in vrne ključe, lastnik pa mu vrne varščino.

Ob koncu najema imata lastnik in najemnik svoje dolžnosti. Najemnik mora poravnati vse stroške iz naslova uporabe stanovanja (voda, elektrika). Seveda ob koncu najema, še ne bodo na voljo vsi računi, zato je najbolje stroške izračunati na osnovi porabe. Najemnik lahko lastniku pusti denar ali pa lastnik stroške odšteje od varščine. Najemnik mora poskrbeti, da stanovanje zapusti v stanju, kot ga je prejel. Vendar pa ne odgovarja za normalno obrabo. Ta je strošek lastnika. Ob koncu najemnik lastniku preda ključe.

Lastnik ob zaključku najema skupaj z najemnikom preglede stanovanje na podlagi zapisnika, ki sta ga napravila ob sklenitvi najema. Zabeležita vse poškodbe in okvare, ki so nastale po krivdi najemnika in le ta mora kriti stroške za popravilo. Seveda gre za okvare, ki so nastale zaradi neustrezne uporabe ali malomarnosti. Stroške lastnik lahko odšteje tudi od varščine. Ko najemnik vrne ključe stanovanja in poravna vse stroške, lastnik vrne varščino in najemno razmerje je končano.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog