Nasveti za pakiranje

Pakiranje stvari pred selitvijo je zamuden in razmeroma naporen proces, saj moramo vse stvari, ki jih imamo, pripraviti na prevoz. Obenem je to tudi čas, ko lahko zavržemo ali podarimo stvari, ki jih ne potrebujemo več.

Bistvo kakovostnega pakiranja je, da ves čas mislimo na razpakiranje. To pomeni, da že na začetku pakiramo tako, da bo razpakiranje v novem domu enostavno in čim bolj tekoče. Pakiranje naj bo sistematsko, najbolje po sobah v obstoječem stanovanju, pri čemer mislimo na razporeditev prostorov v novem stanovanju. Sorodne stvari pakirajmo skupaj.

Za pakiranje bomo potrebovali veliko škatel in papirja. Škatle bodo omogočile prenašanje in sortiranje stvari, s papirjem pa bomo lahko zaščitili občutljivejše predmete. Da bomo imeli na voljo dovolj materiala, škatle in papir zbiramo že več mesecev v naprej, saj bo v zadnjem tednu težko dobiti dovolj škatel.

Pakirati začnemo lahko tudi več tednov pred selitvijo. Veliko stvari ne potrebujemo zadnji dan pred selitvijo, zato jih lahko pripravimo že mnogo prej. Pri tem je pomembno, da si napravimo načrt pakiranja. Ta naj vsebuje okvirne datume in stvari, ki jih bomo do tedaj pripravili za selitev. Najprej pripravimo stvari, ki jih ne potrebujemo pogosto, nazadnje pa tiste, ki jih potrebujemo vsak dan. Čisto na koncu v posebni škatli ali škatlah pripravimo stvari, ki jih bomo potrebovali takoj po preselitvi. To so hrana in pijače, jedilni pribor nekaj posod. Posebej pripravimo stvari za osebno higieno vseh družinskih članov. Posebej imamo pripravljene tudi stvari, kot so komplet za prvo pomoč, baterijsko svetilko, pisala in papir, nekaj orodja ter nekaj plastičnih vrečk.

Pri pakiranju zavržemo vse stvari, ki jih ne potrebujemo. Sčasoma se nam nabirajo stvari, kot so obleke, razni spominki, časopisi, katalogi in drugo, ki jih ne uporabljamo več. Takšne stvari pri selitvi lahko zavržemo, da olajšamo selitev. Stvari, ki so še uporabne podarimo dobrodelnim organizacijam (npr. stare obleke), drugo pa odnesemo v ustrezne zabojnike za recikliranje. Le stvari, ki jih ni mogoče reciklirati zavržemo v smetnjak.

Pri pakiranju moramo vsakemu predmetu posvetiti ustrezno pozornost. Pakiranje knjig je enostavno, vendar pa je treba upoštevati njihovo težo. Zato so zanje namesto kartonskih škatel bolj primerni leseni zabojčki. Lomljive predmete moramo ustrezno zaščititi, da se med prenašanjem in prevozom ne bodo poškodovali. Tudi obleke je treba previdno zložiti v škatle, sicer se bodo pomečkale.

V grobem se lotimo pakiranja od vrha navzdol, če imamo hišo oziroma po posameznih sobah. Vse predmete iz ene sobe zložimo v škatle in zabojčke, ki jih ustrezno označimo. Težje predmete pakiramo v manjše škatle in zabojčke, da jih lahko lažje prenašamo. Vse škatle iz posamezne sobe shranjujemo skupaj in jih tudi selimo skupaj. Vse dokumente shranimo in selimo skupaj, da jih v novem domovanju ne bomo iskali.

Za zaščito lomljivih predmetov lahko uporabljamo različne stvari. Dobro zaščito nudi časopisni papir, ki zaščiti predvsem pred praskami. Najboljša zaščita je mehurčkasta folija in različne oblike stiropora, ki pa so neprijazni do okolja. Namesto njih lahko uporabljamo pregrinjala, obleke in drug tekstil, ki bodo lahko nudili celo boljšo zaščito.

Razpakiranje v novem domu naj poteka po nasprotnem vrstnem redu, kot pakiranje. V sobe si prinesemo vse škatle in zabojčke ter nato po novem stanovanju razmeščamo predmete tako, da razpakiramo najprej tiste, ki jih prej potrebujemo. Čeprav imamo za razpakiranje več časa, kot za pakiranje, pa je smiselno, da vse stvari razpakiramo čim prej, da lahko zaživimo neovirano v novem domu.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog