Selitev otrok

Selitev je za odrasle ljudi stresna in naporna, za otroke pa še bolj. Zato jim moramo med selitvijo in po njej posvečati posebno pozornost. Starejši kot so, bolje razumejo vzroke za selitev in lažje sprejmejo selitev v novo okolje.

Pomembna je izbira časa selitve, predvsem, če imamo šolarja in bo moral zaradi selitve menjati šolo. Ustrezen čas za selitev je poleti med šolskimi počitnicami. Otrok, ki med šolskim letom menja šolo, precej težje prenese selitev, saj se mora istočasno privajati na novo okolje bivališča in na novo okolje v šoli. Velik vpliv ima menjava sošolcev, ki jih mora povsem na novo spoznavati. Če selitev opravimo poleti, ima šolar dovolj časa, da se privadi na novo okolje in spozna nove sosede. Morda bo kateri izmed njih tudi njegov novi sošolec in vključitev v novo šolo bo tako bistveno lažja.

Vsem otrokom je treba selitev pojasniti. Z njimi se pogovorimo in potrpežljivo odgovarjamo na vsa vprašanja, ki jih postavijo. Bolj podrobno moramo selitev razložiti mlajšim. Najstniki po 13. letu bodo selitev lažje razumeli, vendar pa ji bodo verjetno bolj aktivno nasprotovali. Močno jih bo prizadela menjava okolja in šole ter s tem sošolcev in prijateljev. Zato moramo biti z njimi zelo potrpežljivi in računati, da bodo v času selitve in okoli mesec dni po selitvi razdražljivi in potrti. Moramo jih razumeti in nanje ne smemo po nepotrebnem pritiskati.

Mlajši otroci lažje prenesejo selitev, če jih med samo selitvijo ne zapostavljamo. Posvečati jim moramo enako pozornost kot pred začetkom selitve in poskrbeti, da imajo vedno na voljo igrače, ki jih imajo najraje. Pomagajo lahko tudi pri pakiranju svojih stvari. Pri tem je pomembno, da v obdobju selitve ne zavržemo nobenih otrokovih igrač.

Po preselitvi otrokom temeljito razkažemo novo okolje. Naučimo jih nov naslov in telefonsko številko.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog