Zveza potrošnikov Slovenije

Zastopanje interesov potrošnikov

V primeri ko pride do kršitve pogodbe s strani selitvenega servisa se lahko oškodovanec odloči za pomoč Zveze potrošnikov Slovenije.

Poslanstvo ZPS kot nacionalne potrošniške organizacije je zastopanje interesov potrošnikov kot interesne skupine pri vseh pomembnih vprašanjih, ko vplivajo na njihov položaj v družbi. ZPS sodeluje pri oblikovanju zakonov in predpisov, ki urejajo vprašanja varstva potrošnikov, uveljavlja interese potrošnikov v odnosu do ponudnikov blaga in storitev in še posebej do velikih sistemov, kot so banke, zavarovalnice, šolstvo, zdravstvo, komunala, druge javne storitve in nazadnje vlada.

Pravna pomoč

Če potrošnik pri razreševanju spora s proizvajalcem, trgovcem, banko ali drugim ponudnikom blaga ali storitev potrebuje pomoč odvetnika, mu je enkrat tedensko ob prihodnjem dogovoru ) na voljo svetovanje odvetnikov ZPS.

Odvetniki ZPS zastopajo člane ZPS tudi v pravdnih postopkih na sodišču, vendar le takrat, o gre za množično oškodovanje potrošnikov ali pa v primerih, ko je pridobitev sodne prakse oz. sodbe zelo pomembna za razreševanje podobnih sporov, ki se ponavljajo ali lahko povzročijo veliko oškodovanje potrošnikov ( zoper turistično agencijo, gradbeno podjetje, banko, ipd.).

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog