Novice - Izmere in cenitve

novica

Spreminjanje mej parcel

Spreminjanje mej parcel
Objavljeno dne 26.07.2011

Meje med parcelami so določene in zapisane v zemljiškem katastru in naj se ne bi spreminjale. V nekaterih primerih, kot je dedovanje ali komasacija, pa se meje spreminjajo oz. nastanejo nove. O spremembi meje se pod določenimi pogoji lahko dogovorita tudi lastnika sosednjih parcel.

Postopek spreminjanja mej poteka pri Geodetski upravi RS, predložiti pa je treba ustrezen elaborat, v katerem so zabeležene nove meje. Elaborat pripravi geodetsko podjetje. Ob koncu postopka se nove meje vrišejo v zemljiški kataster.

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog