Novice - Izmere in cenitve

novica

Podjetja, ki ocenjujejo nepremičnine, so se povezala v združenje

Objavljeno dne 08.07.2009

Prvega julija 2009 so predstavniki družb, ki se profesionalno ukvarjajo z ocenjevanjem vrednosti nepremičnin, ustanovili Združenje ocenjevalskih podjetij (ZOP), ki deluje v okviru Zbornice za poslovanje z nepremičninami pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije.

Namen ustanovitve Združenja ocenjevalskih podjetij je spodbujanje in razvoj stroke ocenjevanja vrednosti nepremičnin. Za osnovne cilje združenja so si zastavili zboljšanje in povečanje gospodarske dejavnosti, profesionalizacijo ocenjevanja vrednosti nepremičnin, preprečevanje nelojalne konkurence, popularizacijo dobrih praks in opozarjanje na negativne prakse.

Člani združenja so lahko pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so člani Zbornice za poslovanje z nepremičninami pri Gospodarski zbornici Slovenije, ki so registrirani za dejavnost ocenjevanja nepremičnin in imajo redno zaposlenega vsaj enega pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin, imenovanega na podlagi Zakona o revidiranju ali Zakona o sodiščih.

Na ustanovnem zboru so člani sprejeli Pravila delovanja Združenja, izvolili predsednika in izvršilni odbor. Za predsednika Združenja ocenjevalskih podjetij je bil izvoljen Boštjan Boh, za podpredsednika Jožef Murko in Žarko Povše.

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog