Novice - Izmere in cenitve

novica

Odprta prenovljena Slovenska geodetska zbirka

Objavljeno dne 14.12.2007

V četrtek, 6. decembra 2007, se je na gradu Bogenšperk odprla razstava Ambientalni prikazi v Slovenski geodetski zbirki. Ob tej priložnosti je bil podpisan dogovor o upravljanju Slovenske geodetske zbirke med Geodetsko upravo RS, Javnim zavodom Bogenšperk, Občino Šmartno pri Litiji, Tehniškim muzejem Slovenije in Zvezo geodetov Slovenije.

Prenovljena geodetska zbirka (foto: GURS)

Slovenska geodetska zbirka, ki je s strokovnega in kulturnega vidika zbirka nacionalnega pomena, gostuje v prostorih Gradu Bogenšperk, Šmartno pri Litiji od leta 1987. Zaradi dotrajanosti razstavne opreme, potrebe po dopolnitvi vsebine in tudi možnosti za privlačnejši muzealski prikaz je bila zbirka v letu 2006 delno dopolnjena. V letu 2007 si je avtorska skupina, v sestavi Brane Mihelič (Geodetski inštitut Slovenije), Jon Grobovšek (Geodetski inštitut Slovenije), Martina Orehovec (Tehniški muzej Slovenije), dr. Orest Jarh (Tehniški muzej Slovenije), Irena Ažman (Geodetska uprava RS) ter Joži Vovk (Javni zavod Bogenšperk), zastavila cilj, da zbirko obogati z ambientalnimi prikazi geodetske stroke in jo na ta način približa najširšemu krogu obiskovalcev vseh izobrazbenih ter starostnih skupin.

V okviru Ambientalnih prikazov je obiskovalcem na ogled prikaz dela zemljemerca v Valvasorjevem času. Namen ambienta je prikazati začetke geodezije s tesno navezavo na Valvasorja, ki je na gradu Bogenšperk ustvaril svoja najpomembnejša dela. Po drugi strani pa Valvasor velja za začetnika slovenskega zemljemerstva in kartografije, kar je bil razlog za umestitev zbirke na grad Bogenšperk. Središče ambienta predstavlja lutka v podobi in obleki Valvasorja na terenu z repliko takratne merilne opreme. Poleg tega so razstavljeni geodetski instrumenti.

Ambientalni prikazi, posebno z zemljemercem iz 17. stoletja, predstavljajo pomembno dopolnitev celotne muzeološke predstavitve Valvasorjevega dela na gradu Bogenšperk in geodetske stroke. Projekt je potekal ob sodelovanju Javnega zavoda Bogenšperk, Geodetske uprave RS, Tehniškega muzeja Slovenije ter Geodetskega inštituta Slovenije, izvedbo projekta je sofinanciralo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

Več informacij >>

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog