Vprašanja - Izmere in cenitveGeometer

VPRAŠANJE:

Imamo dve parceli na eni stoji stanovanjska hiša , druga pa je njen priključek in meji z sosedom.Sosed nima pravno lastniško urejeno da je parcela na kateri stoji njegova hiša res njegova. Z ozirom , da smo zahtevali ponovno odmero (prejšna je bila že narejena) men nami in njim nas zanima ali lahko on kot nelastnik in sosed prisostvuje meritvam geometra ali mora biti prisoten pravi lastnik.Na neuradni njegovi parceli so že od prej plombe prejšnih lastnikov tako , da prepisa ni mogel urediti.

(NN)


ODGOVOR:

Geomeri morajo po uradni dolžnosti povabiti vse stranke v postopku – to pa so lastniki vseh parcel, na katere meji parcela, ki jo bodo odmerjali. Podatke geomeri pridobijo iz zemljišče knjige in zemljiškega katastra. Vabljen bo torej lastnik parcele, ne pa njen morebitni najemnik ali uporabnik.

26.02.2002 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog