Sečnja dreves

Sečnja drevja (sekanje dreves) je najpogosteje opažena gospodarska dejavnost v gozdu, ki za seboj pušča tudi najbolj opazne sledi. Na mestu, kjer se je izvajala, so namesto dreves le štori, pogosto pa je gozd tudi bolj svetel. Po določenem času se krošnje sklenejo in vidni ostanejo le štori, ki v nekaj letih razpadejo. Seveda to velja v primeru, če s sečnjo odstranimo samo posamezna drevesa. Če pa je sečnja bolj temeljita, pa so posledice vidne dlje časa, lahko tudi več desetletij, če so vsa drevesa posekana (sečnja na golo, golosek).

Sečnja dreves sodi med najbolj zahtevna in nevarna opravila. Posekati drevo, ki ima v prsni višini premer meter ali več in je visoko 30 in več metrov, njegova teža pa je lahko tudi nekaj ton, ni enostavno. Gibanje drevesa je zelo nepredvidljivo in niso redki primeri, ko drevo pade na sekača in ga močno poškoduje ali usmrti. Zato naj sečnjo vedno opravljajo le zato usposobljeni in opremljeni sekači, ki imajo opravljen ustrezen tečaj.

V praksi sečnjo razdelimo na dva postopka: posek drevesa in kleščenje z oblikovanjem gozdnih lesnih sortimentov. Običajno oboje izvede sekač ali stroj za sečnjo in krojenje na mestu, kjer je podrl drevo. Del opravil pa je mogoče izvesti tudi na vlaki ali gozdni cesti. Gozdni lesni sortimenti so izdelki iz posekanih dreves, običajno pa gre za različno dolgo nažagane hlode. Žage namreč odkupujejo le les točno določene dolžine, te dolžine pa dobimo s t.i. krojenjem. Krojenje je oblikovanje hlodov, ki so primerni za prodajo žagi. Pri tem se upošteva kakovost lesa. Več o tem pišemo na področju Les. Pri kleščenju se odstranijo veje drevesa.

 • Orodje sekača
  Predstavitev najpogostejšega orodja, ki ga uporablja sodobni sekač v gozdu pri podiranju drevja.

 • Motorna žaga
  Motorna žaga je osnovni pripomoček vsakega sekača. Prvi začetki motornih žag segajo v dvajseta leta 19. stoletja. Predstavitev lastnosti motornih žag.

 • Tehnike dela pri sečnji
  Pregled tehnik dela pri sečnji drevja, kot so podiranje, kleščenje in prežagovanje. Predstavitev poteka del.

 • Strojna sečnja
  Strojna sečnja se vedno bolj uveljavlja, saj nadomešča nevarno ročno sečnjo. Težki stroji drevesa hitro in brez težav poderejo, okleščijo in prežagajo.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog