Ročno spravilo lesa

Pri ročnem spravilu delavci s pomočjo različnega orodja in težnosti transportirajo les do vlake ali ceste. Osnovno orodje je sekaški cepin s katerim se premika hlode. Delo je naporno, nevarno in neučinkovito. Zato se danes izvaja redko, saj ga nadomešča strojno spravilo z žičnicami in specializiranim traktorji.

Ročno spravilo se izvaja na strmih in gladkih terenih, kjer nakloni presegajo 50 %, les pa je mogoče zbirati v padnici jarkov. Spravljajo se lahko posamezna debla, pogosteje pa se spravljajo skupaj večje količine lesa tako, da debla drsijo po drugih deblih, delavci pa le zadnja v vrsti dvigujejo na prva in jih nato vodijo po neke vrste drči narejeni iz debel. Delo je naporno in nevarno, zato mora biti ekipa dobro utečena in previdna.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog