Tehnike dela pri sečnji

Motorna žaga je nevarno orodje. Nepravilna uporaba lahko vodi v hude poškodbe. Zato moramo uporabljati ustrezno varnostno opremo, kot so posebne hlače, glušniki, čelada z zaščitno mrežico, rokavice, čevlji s kovinsko kapico itd. Za varno in učinkovito delo moramo poznati motorno žago in njeno upravljanje, položaje telesa in obremenitve pri posameznih opravilih, postopke dela, spremembe v drevesu, ki ga žagamo, vplive dejavnikov okolja (naklon terena, veter,...) in nevarnosti za okolje, ki jih z delom povzročamo.

Podiranje

Podiranje drevesa je nevarno opravilo. Večje, debelejše in večjo kot ima drevo krošnjo, bolj zahtevno je njegovo podiranje. Podcenjevati pa ne smemo tudi manjših dreves, saj nas lahko ravno tako hudo poškodujejo. Zato je ključnega pomena, da je v vsakem koraku procesa podiranja, pa naj gre za majhno ali veliko drevo, na prvem mestu varnost.

V prvi fazi podiranja izvedemo pripravo na podiranje. Izberemo smer podiranja, ki je odvisna od oblike terena, drugih dreves in ovir ter od oblike samega drevesa, predvsem njegove krošnje. Očistimo tudi okolico drevesa. Sledi obdelava korenovca in izdelava zaseka. Drevo podžagamo in oblikujemo ščetino, ki usmerja drevo v želeno smer. Pri tem si lahko pomagamo s klini. Preden drevo pade, običajno izvedemo naganjanje. Ko začne drevo padati, se umaknemo na varno območje. Varno območje je območje, kamor drevo po vsej verjetnosti ne bo padlo. To je območje pod kotom 45 stopinj stran od smeri padca drevesa. Preden začnemo s podiranjem, določimo varno območje in ga po potrebi očistimo.

Drevesa podiramo tako, da padejo na tla in pri tem povzročijo čim manj škode, obenem pa ležijo v smeri spravila. Včasih se zgodi, da drevo ne pade na tla, temveč se ujame na drugo drevo – obvisi. Takšno obviselo drevo je nevarno, saj je nestabilno, njegovo gibanje pa nepredvidljivo. Zato ga čim prej sprostimo – spravimo na tla. Najprej prežagamo ščetino, nato pa ga s pomočjo obračalke ali naganjalnega vzvoda skušamo zasukati. Če to ne uspe, ga lahko vzdolžno premaknemo s traktorskim vitlom, žičnim nategom ali naganjalnim vzvodom. Običajno se drevo najlaže in najvarneje sprosti s pomočjo traktorskega vitla. Če drevesa ni mogoče sprostiti takoj, je treba okolico ustrezno označiti, da ne bi prišlo do nesreče med našo odsotnostjo.

V gozdu nikoli ne delamo sami. Sekači v gozdu običajno delajo v dvojicah ali pa skupaj delata sekač in traktorist, ki spravlja les. V primeru nezgode lahko eden pomaga drugemu in pokliče pomoč. Da ne pride do nezgode, mora biti razdalja med dvema delavcema vedno vsaj dve drevesni višini.

Kleščenje in prežagovanje

Veje padlega drevesa odstranjujemo s postopkom, ki se imenuje kleščenje. Klestimo lahko s sekiro ali motorno žago. Danes se večinoma uporablja motorna žaga. Kleščenje je naporno delo, saj moramo hoditi med odrezanimi vejami ob deblu in prenašati motorno žago. Zato naj, če je le mogoče, motorna žaga med prenašanjem drsi po deblu. Pri kleščenju vej, ki podpirajo deblo (običajno na spodnji strani) moramo biti posebej previdni, saj se bo deblo premaknilo, ko ga ne bo več podpiralo dovolj vej.

Pri prežagovanju debla uporabljamo posebno tehniko, glede na obliko debla. S tem preprečimo, da nam zaradi premikov debla stisne meč motorne žage. Zato vedno najprej prežagamo tisti del debla, kjer so lesna vlakna stisnjena. Pred začetkom dela ocenimo, kako se bo deblo premaknilo, ko bo prežagano in izberemo takšno mesto, kjer ne bomo ogroženi. Motorno žago držimo trdno in zanesljivo, da lahko preprečimo morebitne povratne sunke. Prežagujemo, če se le da, s trebušno stranjo meča.

Delo v gozdovih, ki so jih prizadeli vetrolomi, snegolomi ali žledolomi

Delo v gozdovih, kjer je drevje podrto zaradi vremenskih ujm, je zelo nevarno in zahtevno. Drevesa običajno ležijo po tleh brez reda, veliko je prelomljenih. Njihovo gibanje ob žaganju je zelo nepredvidljivo, zato se danes pri sanacijah večjih površin uporabljajo stroji za sečnjo, ki učinkovito in varno pospravijo podrto drevje. Na manjših površinah delajo posebej za to usposobljeni delavci, ki imajo veliko izkušenj, pomagajo pa si s traktorjem za spravilo. Delo poteka počasi, na prvem mestu pa je vedno varnost delavcev.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog