Novice - Izolacija

Oglasno besedilo

Šola izoliranja 10:Termotop - enostavna zunanja sanacija ostrešja

Objavljeno dne 22.10.2012
Menjava kritine ostrešja je po izteku življenjske dobe materiala neizogiben sanacijski poseg. Pojavi se nevarnost zamakanja ali celo odpadanja delov kritine. Vprašljiva je konstrukcija ostrešja, ki praviloma ni skladna z novejšimi tehničnimi rešitvami. Zračnega kanala in sekundarne kritine ni, letve za kritino so v slabem stanju. Če je podstrešje izdelano, je med tramovi minimalna debelina izolacijske plasti. Stanje toplotne izolacije je slabo, parna zapora ni v funkciji.

Sliši se kritično, vendar je opisano stanje realnost večine primerov še neobnovljenih strešnih konstrukcij starejših objektov. Večino individualnega stavbnega fonda smo v Sloveniji zgradili med 60-imi in 90-imi leti prejšnjega stoletja. Gradbeni materiali takrat še niso omogočali t i. zatesnjeno-prezračevanih, toplotno-izolativnih strešnih konstrukcij. Iz tega vidika so starejše strešne sestave neustrezne in neučinkovite.

Sanacija - sestava plasti

Prednost sanacije z zunanje strani je dejstvo, da ni potrebno rušiti obstoječih notranjih opažev. To je neobhodno zlasti, če so ti še kakovostni ali če v objektu bivamo. Z uporabo ustreznih materialov lahko vse potrebne sloje vgradimo iz zunanje strani, torej v okviru sanacije kritine.

Rešitve pa so relativno enostavne. Sanacija zahteva celovito prenovo in zamenjavo vseh materialov v gradbeno fizikalni funkciji. Potrebo po posegih v statiko in nosilnost ostrešja naj presodi strokovnjak.

Sicer pa lahko neodvisno od tega univerzalno svetujemo naslednje posege v konstrukcijo - gledano od notranjosti navzven:

  • zamenjavo oziroma vgradnjo parne zapore ali ovire,
  • vgradnjo ustrezne debeline toplotne in požarne izolacije,
  • sekundarno kritino oz. paropropustno folijo,
  • letev za prezračevalni kanal,
  • letev za kritino in
  • novo kritino.

Koraki izvedbe

1. Najboljša opcija je zamenjava vseh obstoječih slojev, saj edino tako lahko korektno izvedemo prvi in zelo pomemben sloj, parno oviro (Knauf Insulation LDS 2 Silk) zatesnjeno z lepilnimi trakovi  (Soiiplan in Solifit).


2. Izolacijo med špirovci nadomestimo z učinkovito stekleno volno (Knauf Insulation Unifit 035). S tem slojem toplotno in požarno rešujemo osnovno izolacijsko funkcijo ostrešja.

3. Običajno je težava ta, da po zahtevah današnjega pravilnika o učinkoviti rabi energije in posledično zahtev za možna nepovratna sredstva, ki jih nudi Eko Sklad, tega sloja ni mogoče vgraditi v zadostni debelini. Zato toplotno in požarno izolacijo med špirovci nadgradimo s trdo izolacijo iz kamene volne - s ploščami TERMOTOP. Kamena volna visoke trdnosti z vsemi toplotno in požarno izolativnimi lastnostmi nudi odlično dodatno zaščito. Plošče namestimo neposredno preko špirovcev in se s tem izognemo toplotnim mostovom in strehi zagotovimo visoko toplotno in požarno izolativno funkcijo. Paropro-pustne izolacijske plošče TERMOTOP v sestavi strešne konstrukcije zagotavljajo optimalno gradbeno fizikalno sestavo. V tem primeru praktično ni mogoče, da bi v konstrukciji prihajalo do problema navlaževanja. Istočasno v primeru večje poškodbe ali izrednega dogodka zagotovimo maksimalno hitrost sušenja možne vlage.

TERMOTOP preprečuje možnost širjenja požara tako iz zunanje, kakor tudi iz notranje strani. Požarna klasifikacija Al in tališče nad 1000°C zagotavljata zaščito konstrukcije tudi ob predpostavki polno razvitega požara. Skupaj z negorljivo izolacijo med špirovci in negorljivim opažem spodaj je streha požarno varna. Statična trdnost ostrešja in minimalen razvoj dimnih plinov zagotavljata možnost evakuacije in majhno ekološko škodo.

4. Pomemben sloj sestave je še paropropustna folija (sekundarno kritino) položena preko plošč TERMOTOP (Knauf Insulation LDS 0,04). Ta kvalitetna folija ima visoke raztržne trdnosti, visoko paropropustnost, vodotesnost in ima že integriran samolepilni trak po dolžini role.

Koraki izvedbe

V praksi se največkrat srečamo z dvema primeroma.

  • Skica 1 predstavlja edinstveno opcijo sanacije iz zgornje strani, brez poseganja v bivalni prostor.
  • Skica 2 je opcija pri novogradnji oziroma izdelavi podstrešja na novo. Pri tej varianti bi bila možna tudi izpeljanka z vidnimi špirovci!


Termotop v aktualnih debelinah 8 cm, 10 cm ali 12 cm za priporočeno skupno vrednost toplotne izolativnosti, kombiniramo z osnovnim izolacijskim filcem Unifit 035 debeline 14 cm ali 16 cm. V spodnji tabeli so prikazane priporočene kombinacije, ki hkrati zadostijo zahtevam Eko sklada.

Vsi v skicah predstavljeni produkti so del zrakotesnega izolacijskega sistema Knauf Insulation za lahke poševne strehe in ob pravilni vgradnji predstavljajo toplotno, požarno in zvočno zaščito, skupaj z obveznimi zrakotesnimi in parodifuzijskimi lastnostmi.

Primož Bernard, d.i.s.
Knauf Insulation, d.o.o., Škofja Loka
Vir: SLONEP

Več: http://www.knaufinsulation.si/sites/si.knaufinsulation.emaki...

Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog