Hidroizolacija

Osnovna naloga hidroizolacije je zaščita konstrukcije in notranjih prostorov pred prodiranjem vlage v objekt. Vsi temelji, ne glede na višino podtalnice morajo biti primerno hidroizolirani.

Kletno in talno zidovje je podvrženo stiku s talno vlago, pri čemer obstaja nevarnost, da začnejo odpadati zaključni sloji. Pri globljem prodiranju vode in zmrzovanju lahko razpadejo zidovi in s tem obstaja nevarnost rušitve objekta. Zato je pri temeljenju obvezno izpostavljene konstrukcijske elemente zaščititi.

Pravilna izbira materialov za hidroizolacijo je zelo pomembna, saj so naložbeni stroški zanemarljivi v primerjavi s povzročeno škodo, ki jo lahko naredimo z nepravilno vgradnjo ali napačno izbranimi materiali.

Za hidroizolacijo uporabljamo vroče premaze bitumna, asfalta in katrana v kombinaciji z impregniranimi lepenkami, folijami in hladnimi emulzijami. Vse pogosteje se uporabljajo tudi kemična hidroizolacijska sredstva, pri katerih je premaz izdelan iz cementa, kremenčevega peska in plastifikatorja.

Hidroizolacija poteka v dveh izvedbah:

  • horizontalna izolacija: ki se polaga po površini temeljev in izravnalnih betonov tlaka v kleti ali na terenu; zaradi stika z vertikalno izolacijo mora horizontalna izolacija presegati širino zidu vsaj za 10 cm; 
  • vertikalna hidroizolacija: polaga se po temelju navzdol; z njo izoliramo kletno in talno zidovje z zunanje strani.

Hidroizolacija mora biti izvedena natančno, zato je smiselno njihovo izvedbo prepustiti usposobljenim izvajalcem. Nepravilna ali pomanjkljivo izvedena hidroizolacija lahko povzroči številne težave, ki jih bomo težko odpravili, celotna obnova hidroizolacije pa v večini primerov ni možna.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog