Izvedba hidroizolacije

Hidroizolacija pred vdorom vlage ščiti stene, ki so vkopane v zemljo. Poleg sten je treba izolirati tudi ravne strehe, balkonske plošče in vse ostale konstrukcijske elemente, ki so izpostavljeni vlagi. Če imamo na terenu talno vodo, je treba izvesti tudi drenažo, s katero omogočimo prosti pretok podtalnice pod tlemi in okoli objekta.

Hidroizolacija poteka v horizontalni in vertikalni izvedbi. Vertikalna in horizontalna izolacija s stikom tvorita neprepusten bazen, zato moramo biti posebno pozorni, da je stik vertikalne izolacije s horizontalno kakovosten in da izolacije med zasipavanjem morebiti ne poškodujemo, saj slab ali poškodovan spoj omogoča prodor vlage. Hidroizolacija ne sme biti nikjer prekinjena, saj bi to omogočalo vdor talne vode v objekt.

V primeru, da je raven talne vode na zemljišču nad temeljnimi tlemi stavbe, je potrebno tla poleg pred vdorom vode zaščititi tudi pred hidrostatičnim tlakom, kar lahko rešimo z izdelavo armirane talne plošče. Za znižanje gladine podtalnice lahko zgradimo tudi sistem drenažnih cevi, ki potekajo pod celotno površino ali delom objekta.

Če si bomo v kleti uredili bivalni prostor, moramo poleg hidroizolacije izvesti še primerno toplotno izolacijo kleti.

Horizontalna izolacija

Horizontalna izolacija se polaga po površini temeljev in izravnalnih betonov tlaka v kleti ali na terenu vzporedno s tlemi. Preprečuje vdor podtalnice in dvig vlage v objekt. Zaradi stika z vertikalno izolacijo mora presegati širino zidu vsaj za 10 cm. Pred zasutjem terena moramo horizontalno hidroizolacijo zaščititi pred poškodbami s posebnimi trakovi, tako imenovanimi bradavičastimi membranami, ki so narejene iz polietilena.

Vertikalna izolacija

Vertikalna izolacija se polaga po temelju navzdol, vzporedno s stenami. Primerna je za izolacijo kletnega in talnega zidovja z zunanje strani. Pravokotni spoj vertikalne in horizontalne izolacije mora biti pravilno izveden, saj lahko ob nepravilni izvedbi vlaga prodira v notranjost objekta.
Hidroizolacija mora biti izvedena natančno, zato je smiselno njeno izvedbo prepustiti usposobljenim izvajalcem

 

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog