Vprašanja - NajemNajem zemljišča, kjer je predkupna pravica občine?

VPRAŠANJE:

V najemu imamo že 40 let kmetijsko zemljišče, kjer je vinograd. Zemljišče je imel v najemu že tast in sedaj ga ima moj mož. Na njem se nahaja vinograd, ki smo ga mi zasadili. V letu 2011 preteče najemna pogodba. Lastnica zemljišča je pripravljena pogodbo podaljšati. Ker pa je vinograd potreben obnove, bi ga ponovno vzeli v najem za najmanj 30 let. Ugotovili pa smo, da ima od leta 2008 nad zemljiščem občina predkupno pravico, ker plačuje nekaj malega za oskrbo v domu, kjer se nahaja lastnica. Kaj bi to pomenilo za nas v bodoče, če bi sklenili to najemno pogodbo? Ali občina zemljišče lahko nekega dne kar proda nekomu in ostanemo brez? Kaj nam svetujete?

(Taša)


ODGOVOR:

V vašem primeru menimo, da zadeva ni tako zapletena.

Z lastnici sklenite najem/ zakup pa toliko časa kot želite in se o tem tudi dogovorite. Morda lahko v pogodbo vključite tudi pogodbeno predkupno pravico, če bi si želeli zagotoviti to pravico in vas v prihodnje zanima nakup.

Občina pa nikakor ne more imeti na danem zemljišču predkupne pravice zaradi oskrbe lastnice v domu. V skladu s 128.čl. Zakona o dedovanju ima lahko le zastavno pravico na nepremičnini, in sicer za del sredstev, katera predstavljajo denarno socialno pomoč. Občina pa lahko terja ta sredstva v zapuščinskem postopku in se tako poplača iz nepremičnega premoženja. Brez zastavne pravice ni logično, da občina/država daje nekomu denarno pomoč, kateri ima sicer nepremičnine, torej ima premoženje, proda ga pa ne, da bi lahko bolje ali sploh preživel.

22.09.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog